Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Cyrsiau

Mae arweinyddiaeth ION yn cynnwys tair elfen, pob un wedi eu cynllunio i fynd i'r afael â datblygu arweinyddiaeth ar un o dair lefel allweddol:

  1. Arweinyddiaeth Cyfnod Cynnar  -  ar gyfer rheolwyr newydd eu penodi ac arweinwyr tîm
  2. Datblygu Arweinyddiaeth -  ar gyfer perchnogion busnes, rheolwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol sydd â blwyddyn neu ddwy o brofiad
  3. ION Arweinyddiaeth Uwch -  ar gyfer arweinwyr hynod brofiadol a Graddedigion LEAD Cymru

Pwy sy’n gymwys?

  • Perchnogion, rheolwyr, arweinwyr a phenderfynwyr allweddol
  • Cwmnïau bach, canolig a mawr neu fentrau cymdeithasol
  • Yn byw neu’n gweithio yn ardal Cydgyfeiriant Cymru

Dwy dystysgrif yn un:

Mae arweinyddiaeth ION yn rhoi cymhwyster Sefydliad Arwain a Rheoli (ILM) i gynrychiolwyr (gyda lefel yn dibynnu ar eich cymwysterau blaenorol). Mae hefyd yn ardystiedig hyd at 77 o oriau CPD.


Cyrsiau sydd ar gael:

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth DB5

25/1/2018
9 diwrnod

Bydd y Rhaglen hon yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau. Bydd y rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth yn cyflwyno Arferion Gwaith Perfformiad Uchel (HPWP) i gyfranogwyr, gan roi pwyslais arbennig ar arwain eu hunain ac arwain eraill, gan eu galluogi nhw i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cynaliadwy sy'n gyrru cynhyrchiant a pherfformiad eu sefydliad.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

ION Leading Growth (ILG17) - Bridgend

28/2/2018
Starting February 2018 - 9 days over 7 months
Bridgend

ION Leadership provides the skills and mindset for your business or enterprise to grow. ION is all about developing YOU so that you can develop and lead a sustainable enterprise and business. The focus is on finding real solutions for the very real issues that leaders at all levels face every day.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

New Leaders Programme (ILP5) - Swansea

14/3/2018
Starting on 14th March 2018 - 7 days over 6 months

The New Leaders Programme is designed to develop and enhance the leadership and management skills of owners, entrepreneurs, leaders, managers, supervisors who are in the early stages of developing their leadership skills and those aspiring to become supervisors.The programme concentrates on transferring knowledge and skills that enable growth and sustainability for their organisations.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

ION Leading Growth (ILG18) - Swansea

18/4/2018
Starting April 2018 - 9 days over 7 months
Swansea

ION Leadership provides the skills and mindset for your business or enterprise to grow. ION is all about developing YOU so that you can develop and lead a sustainable enterprise and business. The focus is on finding real solutions for the very real issues that leaders at all levels face every day. We demonstrate the impact you can have on your business through effective leadership.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Arweinyddiaeth Cyfnod Cynnar - Cohort NLB3

25/4/2018
7 diwrnod

Dewch o hyd i ddeunydd arweinydd ynoch chiDewch o hyd i ddulliau arweinyddiaeth cyfoesDewch o hyd i ffyrdd newydd o ennyn diddordeb ac ysgogi poblDyluniwch fwrdd stori eich llwyddiant yn y dyfodolGwellwch berfformiad busnes a gyrrwch gynhyrchiant, gan greu gwerth ar gyfer eu cwsmeriaid.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

ION leadership 5h

Are you a Welsh business owner? Do you feel that a course of training on business development will help your employ… twitter.com/i/web/status/9…