Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Cyrsiau

Mae arweinyddiaeth ION yn cynnwys tair elfen, pob un wedi eu cynllunio i fynd i'r afael â datblygu arweinyddiaeth ar un o dair lefel allweddol:

  1. Arweinyddiaeth Cyfnod Cynnar  -  ar gyfer rheolwyr newydd eu penodi ac arweinwyr tîm
  2. Datblygu Arweinyddiaeth -  ar gyfer perchnogion busnes, rheolwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol sydd â blwyddyn neu ddwy o brofiad
  3. ION Arweinyddiaeth Uwch -  ar gyfer arweinwyr hynod brofiadol a Graddedigion LEAD Cymru

Pwy sy’n gymwys?

  • Perchnogion, rheolwyr, arweinwyr a phenderfynwyr allweddol
  • Cwmnïau bach, canolig a mawr neu fentrau cymdeithasol
  • Yn byw neu’n gweithio yn ardal Cydgyfeiriant Cymru

Dwy dystysgrif yn un:

Mae arweinyddiaeth ION yn rhoi cymhwyster Sefydliad Arwain a Rheoli (ILM) i gynrychiolwyr (gyda lefel yn dibynnu ar eich cymwysterau blaenorol). Mae hefyd yn ardystiedig hyd at 77 o oriau CPD.


Cyrsiau sydd ar gael:

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth DB6

21/9/2018
9 Diwrnod

Bydd y Rhaglen hon yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau. Bydd y rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth yn cyflwyno Arferion Gwaith Perfformiad Uchel (HPWP) i gyfranogwyr, gan roi pwyslais arbennig ar arwain eu hunain ac arwain eraill, gan eu galluogi nhw i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cynaliadwy sy'n gyrru cynhyrchiant a pherfformiad eu sefydliad.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

ION Arwain Twf (19) - Abertawe a Gorllewin Cymru

16/10/2018
Starting on 16th October 2018 - 9 days over 8 months
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Bydd Rhaglen Arwain Twf ION yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Arweinyddiaeth Cyfnod Cynnar - Cohort NLB4

22/11/2018
7 diwrnod
Bangor

Dewch o hyd i ddeunydd arweinydd ynoch chiDewch o hyd i ddulliau arweinyddiaeth cyfoesDewch o hyd i ffyrdd newydd o ennyn diddordeb ac ysgogi poblDyluniwch fwrdd stori eich llwyddiant yn y dyfodolGwellwch berfformiad busnes a gyrrwch gynhyrchiant, gan greu gwerth ar gyfer eu cwsmeriaid.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

ION Arwain Twf gyda Chwarae Teg (20)

24/1/2019
Starting 24th January 2019 - 9 days over 7 months
Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd Rhaglen Arwain Twf ION yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

ION Arwain Twf (21) - Pen-y-bont ar Ogwr

19/2/2019
Starting on February 19th 2019 - 9 days over 8 months
Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd Rhaglen Arwain Twf ION yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Arweinyddiaeth Cyfnod Cynnar (7) - Abertawe

5/3/2019
7 diwrnod
Abertawe

The New Leaders Programme is designed to develop and enhance the leadership and management skills of owners, entrepreneurs, leaders, managers, supervisors who are in the early stages of developing their leadership skills and those aspiring to become supervisors. The programme concentrates on transferring knowledge and skills that enable growth and sustainability for their organisations.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

ION leadership 17 Oct

We're at #CollaborateILS today in the wonderful ⁦@TaliesinSwansea⁩ to find out more about the opportunities that kn… twitter.com/i/web/status/1…