Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Cysylltu a ni

Nodir, oherwydd canllawiau’r Brifysgol, bydd aelodau o’r tîm ION yn gweithio gartref am y dyfodol agos. Os oes gennych gyfeiriadau e-bost aelodau unigol y tîm, cysylltwch â nhw neu, fel arall, e-bostiwch ionleadership@abertawe.ac.uk neu ionleadership@bangor.ac.uk a chaiff eich e-bost ei anfon ymlaen.

Cyfeiriad
ION leadership
Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi,
Prifysgol Abertawe,
Parc Singleton,
Abertawe
SA2 8PP
Rhif ffôn
01792 606738
E-bost
ionleadership@swansea.ac.uk
Cyfeiriad
ION leadership
Ysgol Busnes Bangor,
Prifysgol Bangor,
Bangor,
Gwynedd
LL57 2DG
Rhif ffôn
01248 382497 (Gwenllian Owen)
E-bost
ionleadership@bangor.ac.uk

What is five + 4

DIOLCH!


Mae eich neges e-bost wedi ei anfon .

 

ION leadership 7 Aug

So what's been interesting and inspiring Team ION this week? #FridayFootnote bit.ly/2PtXm5M pic.twitter.com/D0BY8YZZ9g