Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk neu ionleadership@bangor.ac.uk

Amdanom ni

O dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, mae'r prosiect arweinyddiaeth ION gan £ 5.7mo Gronfa Gymdeithasol Ewrop i godi sgiliau a gyrru cynhyrchiant ymlaen a throsiant mewn busnesau bach a chanolig eu maint (SMEs) yn ogystal ag mewn cwmnïau mwy.

Bydd y fenter yn cefnogi dros 1600 entrepreneuriaid a darpar arweinwyr i ddatblygu sgiliau o safon uchel trwy raglen arweinyddiaeth wedi'i thargedu sydd â'r nod o gynyddu cynhyrchiant yn y gweithle wrth ddatblygu mentrau cynaliadwy, proffidiol.

Mae'r rhaglen yn seiliedig ardd ysgu ymarferol, trwybrofiad ofewn grŵpymddiried ogyfoedion. Bydd ycy franogwy ryn galluar brofi gyda gwahanolar ddulliau arwain adysgu sutoraui weithredu'r syn iadau diweddaraf, strategaeth au acarferion gorau yneu busneseu hunain.

Why different (Welsh).png

Ein Stori Ni

Mae tîm yng Nghymru sy’n helpu i ddiffinio math newydd o arweinydd.

Entrepreneuriaid yn eu calonnau sydd, rhyngddynt, wedi cael cyfanswm o fwy na 250 o flynyddoedd o brofiad busnes. Maen nhw wedi dylunio ION leadership, cyfres o raglenni i ddarganfod, datblygu ac esblygu eich sgiliau arwain unigol.

Mae gan ION leadership fformiwla wedi’i phrofi ar gyfer llwyddiant.

Wedi'u trwytho mewn profiad dysgu ymarferol, mae'r cyfranogwyr yn cael y gofod, yr amser a'r adnoddau i arbrofi gyda gwahanol arddulliau arwain, darganfod eiliadau Eureka, dysgu oddi wrth ei gilydd a datblygu cynlluniau i ddiogelu eu gyrfaoedd ar gyfer y dyfodol.

Fel mae ïonau wedi’u gwefru yn atynnu ei gilydd i greu crisialau syfrdanol, mae cyfranogwyr ION yn dod at ei gilydd i greu Cymuned newydd o arweinwyr, Cymuned sy'n ymgorffori dysgu, arloesi, ymddiriedaeth a chydlyniant yn ei harferion.

Mae ION leadership yn trawsnewid perchnogion a rheolwyr busnes yn arweinwyr rhyfeddol.

 Arweinwyr y mae pobl eisiau gweithio iddynt.

Arweinwyr sy'n datblygu busnesau cynaliadwy ac yn cyfoethogi bywydau eu cyflogeion.

Arweinwyr sy'n effeithio'n gadarnhaol ar ddyfodol ein heconomi.

Arweinwyr a fydd yn newid Cymru