Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk neu ionleadership@bangor.ac.uk

Amdanom ni

O dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, mae'r prosiect arweinyddiaeth ION gan £ 5.7mo Gronfa Gymdeithasol Ewrop i godi sgiliau a gyrru cynhyrchiant ymlaen a throsiant mewn busnesau bach a chanolig eu maint (SMEs) yn ogystal ag mewn cwmnïau mwy.

Bydd y fenter yn cefnogi dros 1300 entrepreneuriaid a darpar arweinwyr i ddatblygu sgiliau o safon uchel trwy raglen arweinyddiaeth wedi'i thargedu sydd â'r nod o gynyddu cynhyrchiant yn y gweithle wrth ddatblygu mentrau cynaliadwy, proffidiol.

Mae'r rhaglen yn seiliedig ardd ysgu ymarferol, trwybrofiad ofewn grŵpymddiried ogyfoedion. Bydd ycy franogwy ryn galluar brofi gyda gwahanolar ddulliau arwain adysgu sutoraui weithredu'r syn iadau diweddaraf, strategaeth au acarferion gorau yneu busneseu hunain.

Why different (Welsh).png

 

ION leadership 27 May

It's Friday, which means it's #FridayFootnote time. This week we cover:🟠Face-to-face events are back 🟠Events we'l… twitter.com/i/web/status/1…