Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Amdanom ni

Croeso!

O dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, mae'r prosiect arweinyddiaeth ION gan £ 2.7mo Gronfa Gymdeithasol Ewrop i godi sgiliau a gyrru cynhyrchiant ymlaen a throsiant mewn busnesau bach a chanolig eu maint (SMEs) yn ogystal ag mewn cwmnïau mwy.

Bydd y fenter yn cefnogi dros 590 entrepreneuriaid a darpar arweinwyr i ddatblygu sgiliau o safon uchel trwy raglen arweinyddiaeth wedi'i thargedu sydd â'r nod o gynyddu cynhyrchiant yn y gweithle wrth ddatblygu mentrau cynaliadwy, proffidiol.

Mae'rrhaglenynseiliedig arddysguymarferol,trwybrofiad ofewn grŵpymddiried ogyfoedion.Bydd ycyfranogwyryngalluarbrofigydagwahanolarddulliauarwain adysgusutorauiweithredu'rsyniadaudiweddaraf,strategaethauacarferiongorauyneubusneseuhunain.


Why different (Welsh).png

 

ION leadership 4h

Are you a Welsh business owner? Do you feel that a course of training on business development will help your employ… twitter.com/i/web/status/9…