Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Blog

Chwilio am ein cyrsiau?  Ein Rhaglenni Arweinyddiaeth

Friday Footnote # 7

Each week we share loads of content amongst Team ION and with our network. Content which inspires us, which we either find really helpful or we think would help our networks, or things that just make us smile. We thought we would start sharing these insights every Friday, Welcome to Friday footnote!

Dysgu mwy

Getting to grips with ZOOM as a learning platform

In our latest blog, Leadership Development Specialist Tony Burnett discusses how he's getting to grips with Zoom as a learning platform.

Dysgu mwy

Friday Footnote # 6

Each week we share loads of content amongst Team ION and with our network. Content which inspires us, which we either find really helpful or we think would help our networks, or things that just make us smile. We thought we would start sharing these insights every Friday, as a Friday footnote!

Dysgu mwy

The Great Outdoors

During Mental Health Awareness Week, Marketing Manager Adam Fairbank discusses how exploring the wonderful Welsh countryside helps the ION team's wellbeing.

Dysgu mwy

Bywyd Merch o fon yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau suymud

Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, mae Gwenllian D Owen, Uwch Reolwr Rhaglen Arweinyddiaeth ION ym Mhrifysgol Bangor yn rhannu pam ei bod yn sicrhau ei bod yn cael allan i’r awyr iach i redeg/cerdded neu feicio yn y “lle harddaf ar y ddaear”.

Dysgu mwy

ION leadership 7h

So what's been interesting and inspiring Team ION this week? #FridayFootnote bit.ly/2AGFEIh pic.twitter.com/dUAVD6E8NM