Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Blog

Chwilio am ein cyrsiau?  Ein Rhaglenni Arweinyddiaeth

Sales Growth That Surprises Cynics Like Me by Alun Hughes

I recently took a group of visiting technologists from South Africa to Swansea University. They were introduced to a range of the university’s projects and capabilities, including the ION Leadership programme. Rather than an outline of the programme, the team at Swansea decided to give the visitors a taster session.

Dysgu mwy

What are the challenges and potential pitfalls for SME-led innovation? by Gary Walpole, Director ION

The majority of active enterprises in Wales are SMEs and they account for 99.3% of all enterprises (National Statistics, 2013). In a recent UK innovation survey (BIS, March 2016) businesses were asked to rank constraining factors on their innovation activities.

Dysgu mwy
Spend money on yourself or face the consequences

Gwariwch arian arnoch chi’ch hun neu byddwch yn barod i wynebu’r canlyniadau

Mae’r Athro Louisa Huxtable-Thomas o ION Leadership yn rhannu ei barn am pam fod buddsoddi mewn sgiliau arwain yn golygu eich bod yn buddsoddi mewn llwyddiant.

Dysgu mwy
leadership courses wales

SUT GALL ARWEINYDDIAETH YSGOGI ARLOESI?

Mae Gary Walpole, Dirprwy Gyfarwyddwr ION Leadership, yn sôn am raglen sydd â'r nod o dreialu ffyrdd newydd o hybu’r sgiliau a'r arferion busnes sydd eu hangen i gynyddu gwerth arloesi yn y DU.

Dysgu mwy
Brexit ION leadership

Arweinyddiaeth: Mae’n beth...emosiynol

Yn dilyn canlyniad refferendwm yr UE, mae cyfnod o ansicrwydd ar droed i fusnesau yng Nghymru. Os ydych chi’n rhedeg busnes yng Nghymru, byddwch yn wynebu’r emosiynol, ochr yn ochr â’r rhesymegol a’r rhesymol.

Dysgu mwy

ION leadership 4h

Are you a Welsh business owner? Do you feel that a course of training on business development will help your employ… twitter.com/i/web/status/9…