Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk

Ymunwch 1900 arweinwyr...

Pori drwy ein cyrsiau

Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, cefnogir prosiect arweinyddiaeth ION gan £5.7 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae rhaglen arweinyddiaeth ION wedi ei chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol busnesau ar draws rhanbarth Cydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Mae Arweinyddiaeth ION yn cynnig 2 chwrs newydd dwys, difyr ac effeithiol wedi'u teilwra ar gyfer pobl sydd â lefel wahanol o brofiad arweinyddiaeth.

Wedi eu cyflwyno gan arbenigwyr busnes, mae'r cyrsiau wedi eu seilio ar ddysgu ymarferol, trwy brofiad o fewn grŵp o gyfoedion y gellir ymddiried ynddyn nhw, ac maen nhw’n canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion go iawn i'r materion go iawn mae arweinwyr, ar bob lefel, yn eu hwynebu bob dydd.

Cyrsiau yn y dyfodol

Gweld pob un

Blogau diweddaraf

Gweld pob un

Diolch am yr atgofion. Beth am i ni greu mwy.

Ar ein diwrnod gwaith olaf ni yn 2023, roeddwn i eisiau manteisio ar y cyfle i ddweud diolch. Fel rydych chi’n gwybod, ar ddiwedd 2023 mae pennod gyfredol rhaglen arweinyddiaeth wych ION yn croesi ei llinell derfyn olaf wrth i'n cyllid ni gan WEFO / ESF ddod i ben.

Dysgu mwy

Un bennod yn dod i ben, ac un arall yn dechrau, ar gyfer ION leadership

Wrth i un bennod ddod i ben, ac un arall yn dechrau, ar gyfer ION leadership, mae Ceri Jones, y Cyfarwyddwr Ymchwil, Ymgysylltu a Gwasanaethau Arloesi (REIS), yn rhannu ei feddyliau am y rhaglen y gwnaeth ei chefnogi wrth iddi drosglwyddo i Gymru o ogledd orllewin Lloegr.

Dysgu mwy