Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Ymunwch 1000 arweinwyr...

Pori drwy ein cyrsiau

Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, cefnogir prosiect arweinyddiaeth ION gan £3.7 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae rhaglen arweinyddiaeth ION wedi ei chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol busnesau ar draws rhanbarth Cydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Mae Arweinyddiaeth ION yn cynnig 2 chwrs newydd dwys, difyr ac effeithiol wedi'u teilwra ar gyfer pobl sydd â lefel wahanol o brofiad arweinyddiaeth.

Wedi eu cyflwyno gan arbenigwyr busnes, mae'r cyrsiau wedi eu seilio ar ddysgu ymarferol, trwy brofiad o fewn grŵp o gyfoedion y gellir ymddiried ynddyn nhw, ac maen nhw’n canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion go iawn i'r materion go iawn mae arweinwyr, ar bob lefel, yn eu hwynebu bob dydd.

Cyrsiau yn y dyfodol

Gweld pob un

Rhaglen Arweinyddiaeth Cyfnod Cynnar - NLB5 Aberystwyth

15/5/2019
7 Diwrnod
Aberystwyth

Dewch o hyd i ddeunydd arweinydd ynoch chiDewch o hyd i ddulliau arweinyddiaeth cyfoesDewch o hyd i ffyrdd newydd o ennyn diddordeb ac ysgogi poblDyluniwch fwrdd stori eich llwyddiant yn y dyfodolGwellwch berfformiad busnes a gyrrwch gynhyrchiant, gan greu gwerth ar gyfer eu cwsmeriaid.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Arwain Twf (22) - Abertawe

11/6/2019
Starting 11th June
Abertawe

Bydd Rhaglen Arwain Twf ION yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Digwyddiadau ar y gweill

Gweld pob un

Leading Growth through Future Manufacturing Technologies

18/6/2019 - 18/6/2019
Swansea

ION are happy to partner with NatWest and ASTUTE 2020 on this exciting event following NatWest's recently launched 'Future Fit: Trailblazing in the Fourth Industrial Revolution' report.

Dysgu mwy

Newyddion diweddaraf

Gweld pob un

Come and join our team in Swansea

As the ION leadership programme continues to go from strength to strength we are recruiting for a new team member.

Dysgu mwy

Established builder has plans for major expansion since graduating from ION programme

ONE of the country’s most established building contractors has plans for major expansion in 2019 after doubling turnover.

Dysgu mwy

ION leadership 22 May

Who in #Swansea wants to become an extraordinary leader? #Swanseahour ionleadership.co.uk/courses pic.twitter.com/SMr4ovJKAQ