Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Alison Harris, Prif Swyddog Gweithredol Crossroad Care Sir Gar sgyrsiau i ION leadership am sut mae'r rhaglen wedi gwneud gwahaniaeth yn ei gwaith ac yn ei bywyd. 

Stori Alison

Pori drwy ein cyrsiau

Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, cefnogir prosiect arweinyddiaeth ION gan £2.7 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae rhaglen arweinyddiaeth ION wedi ei chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol busnesau ar draws rhanbarth Cydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Mae Arweinyddiaeth ION yn cynnig 3 chwrs newydd dwys, difyr ac effeithiol wedi'u teilwra ar gyfer pobl sydd â lefel wahanol o brofiad arweinyddiaeth.

Wedi eu cyflwyno gan arbenigwyr busnes, mae'r cyrsiau wedi eu seilio ar ddysgu ymarferol, trwy brofiad o fewn grŵp o gyfoedion y gellir ymddiried ynddyn nhw, ac maen nhw’n canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion go iawn i'r materion go iawn mae arweinwyr, ar bob lefel, yn eu hwynebu bob dydd.

Cyrsiau yn y dyfodol

Gweld pob un

ION Leading Growth (ILG6)

16/5/2017
9 diwrnod dros 7 mis
South West Wales TBC

Bydd y Rhaglen hon yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau. Bydd y rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth yn cyflwyno Arferion Gwaith Perfformiad Uchel (HPWP) i gyfranogwyr, gan roi pwyslais arbennig ar arwain eu hunain ac arwain eraill, gan eu galluogi nhw i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cynaliadwy sy'n gyrru cynhyrchiant a pherfformiad eu sefydliad.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Cohort Arweinyddiaeth Uwch AB3

17/5/2017
9 diwrnod gyda cyfle i fynychu dosbarth meistr ychwanegol
North West Wales tbc

Mae'r rhaglen Arweinyddiaeth Uwch wedi'i chynllunio ar gyfer arweinwyr sydd wedi sefydlu sgiliau a gwybodaeth arwain a rheoli. Bydd y rhaglen yn eu galluogi i fyfyrio ar y sefyllfa bresennol yn eu sefydliadau a'u timau, gan ddatblygu’r sgiliau arweinyddiaeth strategol i hwyluso arloesi a sicrhau twf cynaliadwy. Bydd y rhaglen yn datblygu sgiliau arweinwyr a rheolwyr mewn cwmnïau bach, canolig a mawr.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Digwyddiadau ar y gweill

Gweld pob un

Cael gafael ar eich busnes

Archwiliwch Ystafell Ddosbarth Active yr SPECIFIC a dysgu sut i dyfu eich busnes yn y 9 mis nesaf.

Dysgu mwy

Leading for Growth - Insight into ION leadership - Rhondda

Join us at the Heritage Park Hotel, Pontypridd on the 8th June for this free-to-attend event and discover how ION leadership is making a difference to Welsh leaders, Welsh businesses, and ultimately the Welsh Economy.

Dysgu mwy

Newyddion diweddaraf

Gweld pob un
Business leaders awards 2017

RHESTR FER: Gwobrau Arweinwyr Busnes Gogledd Cymru!

ION Bangor wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Arweinwyr Busnes Gogledd Cymru 2017 yn y categori Datblygu Pobl.

Dysgu mwy
ION leadership event

Beth ddigwyddodd pan wnaethon ni "gymysgu" cynadleddwyr LEAD ac ION?

Ar y 30ain o Fawrth fe wnaeth cynadleddwyr LEAD ac ION gyfarfod am y tro cyntaf yn Stadiwm Liberty yn Abertawe ...

Dysgu mwy

ION leadership 26 May

Owain Rees and Richard Lewis - Swansea Tennis Centre - Double testimonial for ION leadership!: youtu.be/pD1yS_6UKeE?a via @YouTube