Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Ymunwch 1000 arweinwyr...

Pori drwy ein cyrsiau

Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, cefnogir prosiect arweinyddiaeth ION gan £2.7 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae rhaglen arweinyddiaeth ION wedi ei chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol busnesau ar draws rhanbarth Cydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Mae Arweinyddiaeth ION yn cynnig 3 chwrs newydd dwys, difyr ac effeithiol wedi'u teilwra ar gyfer pobl sydd â lefel wahanol o brofiad arweinyddiaeth.

Wedi eu cyflwyno gan arbenigwyr busnes, mae'r cyrsiau wedi eu seilio ar ddysgu ymarferol, trwy brofiad o fewn grŵp o gyfoedion y gellir ymddiried ynddyn nhw, ac maen nhw’n canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion go iawn i'r materion go iawn mae arweinwyr, ar bob lefel, yn eu hwynebu bob dydd.

Cyrsiau yn y dyfodol

Gweld pob un

Arweinyddiaeth Cyfnod Cynnar - Cohort EB2

14/9/2017
7 diwrnod
Bangor

Dewch o hyd i ddeunydd arweinydd ynoch chiDewch o hyd i ddulliau arweinyddiaeth cyfoesDewch o hyd i ffyrdd newydd o ennyn diddordeb ac ysgogi poblDyluniwch fwrdd stori eich llwyddiant yn y dyfodolGwellwch berfformiad busnes a gyrrwch gynhyrchiant, gan greu gwerth ar gyfer eu cwsmeriaid.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

ION Leading Growth (ILG16)

28/9/2017
9 diwrnod dros 7 mis

Bydd y Rhaglen hon yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau. Bydd y rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth yn cyflwyno Arferion Gwaith Perfformiad Uchel (HPWP) i gyfranogwyr, gan roi pwyslais arbennig ar arwain eu hunain ac arwain eraill, gan eu galluogi nhw i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cynaliadwy sy'n gyrru cynhyrchiant a pherfformiad eu sefydliad.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Digwyddiadau ar y gweill

Gweld pob un

Calling all LEADERS and MANAGERS - Feeling Stressed?

We all know that stress has a major impact on the effectiveness of leaders and 96% of delegates tell us that our programmes have a significant impact on the way they work.

Dysgu mwy

Am fod Cymaint o Alw Amdano - Gwydnwch Meddyliol

Crynodeb digwyddiadBeth yw Gwydnwch Meddyliol?Wyt ti yn gwneud y gorau o ti dy hun?Wyt ti’n gyfforddus gyda thi dy hun?Wyt ti yn derbyn fod bywyd yn gallu bod yn anodd ond ei fod yn cynnig llawer o gyfleoedd ynghyd â bygythiadau?

Dysgu mwy

Newyddion diweddaraf

Gweld pob un

Y Diweddaraf gan ILM

Rydym wedi llunio ddiweddariad byr ar y newidiadau ar ILM.Mae llawer o adnoddau newydd sydd ar gael ar y tudalennau aelodaeth felly gwiriwch nhw allan!

Dysgu mwy
Arweinyddiaeth ION yn gloywi yng Ngogledd Cymru

Arweinyddiaeth ION yn gloywi yng Ngogledd Cymru

Mae wedi bod yn gyfnod prysur a chyffrous wrth i ni lansio carfannau cyntaf Arweinyddiaeth ION yng Ngogledd Cymru. Ym mis Mai, cychwynnodd ein rhaglen Uwch gyda mynychwyr o Landegla i Langefni yn creu’r garfan. Mae rhai yn hen ffrindiau a gymerodd ran ar raglen LEAD Cymru, ac mae rhai yn newydd i ni, ond erbyn hyn maent i gyd fel “un”!

Dysgu mwy