Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Ymunwch 1400 arweinwyr...

Pori drwy ein cyrsiau

Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, cefnogir prosiect arweinyddiaeth ION gan £5.7 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae rhaglen arweinyddiaeth ION wedi ei chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol busnesau ar draws rhanbarth Cydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Mae Arweinyddiaeth ION yn cynnig 2 chwrs newydd dwys, difyr ac effeithiol wedi'u teilwra ar gyfer pobl sydd â lefel wahanol o brofiad arweinyddiaeth.

Wedi eu cyflwyno gan arbenigwyr busnes, mae'r cyrsiau wedi eu seilio ar ddysgu ymarferol, trwy brofiad o fewn grŵp o gyfoedion y gellir ymddiried ynddyn nhw, ac maen nhw’n canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion go iawn i'r materion go iawn mae arweinwyr, ar bob lefel, yn eu hwynebu bob dydd.

Cyrsiau yn y dyfodol

Gweld pob un

Arwain Twf (25) - Sir Benfro

3/3/2020
Starting 3rd March 2020
Sir Benfro

Bydd Rhaglen Arwain Twf ION yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Rhaglen Arwain Twf (DB9) - Bangor

5/3/2020
Dechrau 5ed Mawrth 2020
Bangor

Bydd Rhaglen Arwain Twf ION yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Digwyddiadau ar y gweill

Gweld pob un

2020 and beyond!

5/3/2020 - 5/3/2020
Heronston Hotel, Bridgend

Join ION leadership, Bridgend Business Forum and the South Wales Chamber of Commerce to answer 3 important questions.

Dysgu mwy

Newyddion diweddaraf

Gweld pob un

Developing Organisational Innovation programme visits Bridgend Ford

Delegates from the Developing Organisational Innovation course continued their learning by visiting the Ford Plant in Bridgend.

Dysgu mwy

Funded leadership programme coming to Pembrokeshire

ION leadership are happy to announce that we are partnering with Welsh Government and the Haven Waterway Enterprise Zone to deliver a fully-funded leadership and business growth programme starting in February 2020.

Dysgu mwy

ION leadership 11h

There is less than a week to go until our next event in #Bridgend. Join ION, @swaleschamber and @BridgendForum to d… twitter.com/i/web/status/1…