Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Ymunwch 1000 arweinwyr...

Pori drwy ein cyrsiau

Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, cefnogir prosiect arweinyddiaeth ION gan £2.7 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae rhaglen arweinyddiaeth ION wedi ei chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol busnesau ar draws rhanbarth Cydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Mae Arweinyddiaeth ION yn cynnig 3 chwrs newydd dwys, difyr ac effeithiol wedi'u teilwra ar gyfer pobl sydd â lefel wahanol o brofiad arweinyddiaeth.

Wedi eu cyflwyno gan arbenigwyr busnes, mae'r cyrsiau wedi eu seilio ar ddysgu ymarferol, trwy brofiad o fewn grŵp o gyfoedion y gellir ymddiried ynddyn nhw, ac maen nhw’n canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion go iawn i'r materion go iawn mae arweinwyr, ar bob lefel, yn eu hwynebu bob dydd.

Cyrsiau yn y dyfodol

Gweld pob un

ION Leading Growth (ILG12)

18/7/2017
9 diwrnod dros 7 mis

Bydd y Rhaglen hon yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau. Bydd y rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth yn cyflwyno Arferion Gwaith Perfformiad Uchel (HPWP) i gyfranogwyr, gan roi pwyslais arbennig ar arwain eu hunain ac arwain eraill, gan eu galluogi nhw i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cynaliadwy sy'n gyrru cynhyrchiant a pherfformiad eu sefydliad.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth DB4

21/7/2017
9 diwrnod

Bydd y Rhaglen hon yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau. Bydd y rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth yn cyflwyno Arferion Gwaith Perfformiad Uchel (HPWP) i gyfranogwyr, gan roi pwyslais arbennig ar arwain eu hunain ac arwain eraill, gan eu galluogi nhw i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cynaliadwy sy'n gyrru cynhyrchiant a pherfformiad eu sefydliad.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Digwyddiadau ar y gweill

Gweld pob un

Blaenllaw ar gyfer twf - Village Hotel, Abertawe

Hoffech chi i dyfu eich busnes yn 2017? Pa gamau yr ydych yn mynd i'w cymryd er mwyn cael y canlyniadau rydych eisiau? Beth os mai dim ond 9 mis gallech weld gwelliant pendant yn eich cydbwysedd gwaith-bywyd ac yn eich busnes? Darganfyddwch sut arweinyddiaeth ION yn gwneud gwahaniaeth i arweinwyr Cymreig, busnesau Cymru, ac yn y pen draw Economi Cymru.

Dysgu mwy

Cael gafael ar eich busnes

Hoffech chi ehangu'ch busnes yn 2017? Pa gamau ydych chi'n bwriadu eu cymryd er mwyn sicrhau'r canlyniadau rydych chi'n anelu atynt? Beth petaech chi'n gallu gweld gwelliant pendant o ran eich cydbwysedd bywyd a gwaith ac yn eich busnes, a hynny o fewn 9 mis?

Dysgu mwy

Newyddion diweddaraf

Gweld pob un

1,000+ milestone for ION leadership programme supporting business leaders in Wales

ION leadership reaches the 1000+ delegates milestone. Article from Swansea University website.

Dysgu mwy
Business leaders awards 2017

RHESTR FER: Gwobrau Arweinwyr Busnes Gogledd Cymru!

ION Bangor wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Arweinwyr Busnes Gogledd Cymru 2017 yn y categori Datblygu Pobl.

Dysgu mwy