Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk neu ionleadership@bangor.ac.uk

Ymunwch 1400 arweinwyr...

Pori drwy ein cyrsiau

Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, cefnogir prosiect arweinyddiaeth ION gan £5.7 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae rhaglen arweinyddiaeth ION wedi ei chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol busnesau ar draws rhanbarth Cydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Mae Arweinyddiaeth ION yn cynnig 2 chwrs newydd dwys, difyr ac effeithiol wedi'u teilwra ar gyfer pobl sydd â lefel wahanol o brofiad arweinyddiaeth.

Wedi eu cyflwyno gan arbenigwyr busnes, mae'r cyrsiau wedi eu seilio ar ddysgu ymarferol, trwy brofiad o fewn grŵp o gyfoedion y gellir ymddiried ynddyn nhw, ac maen nhw’n canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion go iawn i'r materion go iawn mae arweinwyr, ar bob lefel, yn eu hwynebu bob dydd.

Cyrsiau yn y dyfodol

Gweld pob un

Rhaglen Arwain Twf (DB11) - Ar lein a Bangor

1/9/2021
Dydd Mercher 1af Medi 2021
Ar lein a Bangor

Bydd Rhaglen Arwain Twf ION yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Rhaglen Awain Twf (30) - Ar-Lein (Abertawe)

12/10/2021
12 Hydref 2021
Ar-lein

Bydd Rhaglen Arwain Twf ION yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Digwyddiadau ar y gweill

Gweld pob un

ION Open Doors

5/8/2021 - 5/8/2021
Online

As part of our virtual offering, join us for ION Open Doors.

Dysgu mwy

ION Open Doors

19/8/2021 - 19/8/2021
Online

As part of our virtual offering, join us for ION Open Doors.

Dysgu mwy

Newyddion diweddaraf

Gweld pob un

Fully funded leadership programmes extended

We are delighted to confirm that thanks to continued support from WEFO, we are now able to offer our programmes fully funded until 31st March 2022.

Dysgu mwy

Suzanne Parry Jones appointed ION Project Lead

We are very happy to announce Suzanne Parry Jones as the new ION Project Lead.

Dysgu mwy

ION leadership 3h

We work with leaders to be the best they can be. Leaders people want to work for. Leaders that grow sustainable bus… twitter.com/i/web/status/1…