Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Ymunwch 1000 arweinwyr...

Pori drwy ein cyrsiau

Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, cefnogir prosiect arweinyddiaeth ION gan £3.7 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae rhaglen arweinyddiaeth ION wedi ei chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol busnesau ar draws rhanbarth Cydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Mae Arweinyddiaeth ION yn cynnig 2 chwrs newydd dwys, difyr ac effeithiol wedi'u teilwra ar gyfer pobl sydd â lefel wahanol o brofiad arweinyddiaeth.

Wedi eu cyflwyno gan arbenigwyr busnes, mae'r cyrsiau wedi eu seilio ar ddysgu ymarferol, trwy brofiad o fewn grŵp o gyfoedion y gellir ymddiried ynddyn nhw, ac maen nhw’n canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion go iawn i'r materion go iawn mae arweinwyr, ar bob lefel, yn eu hwynebu bob dydd.

Cyrsiau yn y dyfodol

Gweld pob un

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth DB6

21/9/2018
9 Diwrnod

Bydd y Rhaglen hon yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau. Bydd y rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth yn cyflwyno Arferion Gwaith Perfformiad Uchel (HPWP) i gyfranogwyr, gan roi pwyslais arbennig ar arwain eu hunain ac arwain eraill, gan eu galluogi nhw i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cynaliadwy sy'n gyrru cynhyrchiant a pherfformiad eu sefydliad.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Arweinyddiaeth Cyfnod Cynnar - Cohort NLB4

22/11/2018
7 diwrnod
Bangor

Dewch o hyd i ddeunydd arweinydd ynoch chiDewch o hyd i ddulliau arweinyddiaeth cyfoesDewch o hyd i ffyrdd newydd o ennyn diddordeb ac ysgogi poblDyluniwch fwrdd stori eich llwyddiant yn y dyfodolGwellwch berfformiad busnes a gyrrwch gynhyrchiant, gan greu gwerth ar gyfer eu cwsmeriaid.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Digwyddiadau ar y gweill

Gweld pob un

Women in Leadership (Bridgend)

20/11/2018 - 20/11/2018
St Marys Golf Club, Bridgend, CF35 5EA

Chwarae Teg and ION Leadership have recently announced a joint leadership development programme which starts in January 2019. In the lead up to the programme we will be running a series of ‘Women in Leadership’ events which we would love you to attend.

Dysgu mwy

Women in Leadership (Cardiff)

27/11/2018 - 27/11/2018
Holiday Inn, Cardiff, CF15 7AD

Chwarae Teg and ION Leadership have recently announced a joint leadership development programme which starts in January 2019. In the lead up to the programme we will be running a series of ‘Women in Leadership’ events which we would love you to attend to find out more about the programme.

Dysgu mwy

Newyddion diweddaraf

Gweld pob un

Leadership Development Opportunity for Women in South Wales

Chwarae Teg and ION Leadership are running a series of “Women in Leadership” networking events in Cardiff, Bridgend and Swansea this November. The events will introduce guests to a new joint Leadership Programme based in Bridgend, and feature talks from a number of inspiring female business leaders from a range of Welsh industries.

Dysgu mwy

ION Leadership and Federation of Small Businesses join forces

ION leadership and the Federation of Small Businesses (FSB) have joined forces to bring the Leadership Conversation to West Wales.

Dysgu mwy