Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk

Mae'n amser dathlu i'n graddedigion diweddaraf ni o Fangor

Ysgrifennwyd gan A.R.Fairbank@swansea.ac.uk / 17/1/2023 / ION leadership news

Roeddem yn falch iawn o ddathlu llwyddiannau ein criw diweddaraf o raddedigion Arweinyddiaeth ION nos Iau diwethaf.

Diolch o galon i noddwyr ein digwyddiad; Ysgol Fusnes BangorSiemens-Healthineers o Lanberis.

Bangor_Siemens_Grad_2.PNGGraddiodd mwy na 20 o gyfranogwyr ar y noson o gymysgedd o fusnesau a sefydliadau fel Strategaeth Dinas y Rhyl, Cymdeithas Tai Gogledd Cymru, Cofnod, Bwyty Dylan’s, Ropeworks Active Cyf., Wild Horse Brewing Co, Small Woods, Cyfreithwyr Lanyon Bowdler, Glaslyn Cyf., RWE Renewables, Gwesty'r Royal Victoria Eryri, a Thrafnidiaeth Cymru.

Mae Nicola Sturrs, Rheolwr Datblygu Busnes o Fangor, wrth ei bodd gydag effaith barhaus y rhaglen. “Rydyn ni'n parhau i gael adborth cadarnhaol am hon a’n holl raglenni, sy’n wych i’w glywed, yn enwedig yr effaith maen nhw'n ei chael ar weithrediadau o ddydd i ddydd cwmnïau ar draws y rhanbarth - llongyfarchiadau unwaith eto i bawb sydd wedi graddio.”

Cyflwynwyd Gwobrau’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan Stephen Jones, Uwch Ddarlithydd mewn Rheolaeth yn Ysgol Fusnes Bangor, ac roedd y noson hefyd yn cynnwys negeseuon o longyfarchiadau gan Is Ganghellor y Brifysgol, yr Athro Edmund Burke, Pennaeth Ysgol Fusnes Bangor, Bruce Vanstone yn ogystal â neges arbennig gan Gyn-Lefarydd Tŷ’r Cyffredin, John Bercow.

Llongyfarchiadau i bawb a raddiodd yr wythnos ddiwethaf.

Bydd ein cyfres olaf o Raglenni Lefel 3 ym Mangor yn dod i ben ym mis Mawrth, a bydd ein Rhaglen Lefel 5 derfynol yn dod i ben ym mis Mehefin.

Sylwadau

Commenting is not available in this channel entry.