Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk neu ionleadership@bangor.ac.ukAm ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Rhaglen Arweinyddiaeth Cyfnod Cynnar (10) - Ar-lein & Pen-y-Bont ar Ogor

0 llefydd ar ôl!
Llawn
Manylion cwrs
10 Chwefror 2021
Ar-lein & Pen-y-Bont ar Ogor
ILM Lefel 3
TBC
O £0 (eich cyfraniad)

Crynodeb cwrs

***Rhaglen yn Llawn***

Ar hyn o bryd mae’r rhaglen hon yn llawn yn amodol ar bob mynychwr yn bodloni’r meini prawf angenrheidiol. Os oes gennych chi ddiddordeb yn y rhaglen hon, llenwch y ffurflen gais a bydd aelod o dîm Arweinyddiaeth ION yn cysylltu â chi i drafod cyfleoedd pellach.

Diolch yn fawr,

Tîm Arweinyddiaeth ION

----------------------------------------------------------------------------

Sylwer, yn ystod y pandemig Coronafeirws presennol, cyflwynir y rhaglen hon drwy ddysgu cyfunol. Cyflwynir y rhaglen yn rhithwir trwy Zoom a’r bwriad yw cyflwyno ar sail wyneb yn wyneb pan fydd y Llywodraeth yn llacio’r mesurau a’r rheolau ynghylch cadw pellter cymdeithasol ar gyfer gweithgareddau grŵp.

-----------------------------------------------------------------------------

  • Darganfod dulliau arweinyddiaeth cyfoes
  • Darganfod ffyrdd newydd o ennyn diddordeb ac ysgogi pobl
  • Dylunio bwrdd stori eich llwyddiant yn y dyfodol
  • Gwella perfformiad busnes, gyrru cynhyrchiant a chreu gwerth ar gyfer cwsmeriaid. 

Mae'r rhaglen Cyfnod Cynnar wedi ei chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arwain a rheoli perchnogion, entrepreneuriaid, arweinwyr, rheolwyr a goruchwylwyr sydd ar gamau cynnar datblygu eu sgiliau arwain.   Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar drosglwyddo gwybodaeth a sgiliau sy'n galluogi twf a chynaliadwyedd eu sefydliadau.  

Bydd y rhaglen hon hefyd yn cynorthwyo arweinwyr ac entrepreneuriaid a all fod â rolau lluosog o fewn eu sefydliad ar gyfnod cynnar, wrth iddyn nhw gydbwyso anghenion gweithredol a strategol o ddydd-i-ddydd y busnes. Maen nhw wedi cyrraedd cam lle maen nhw’n datblygu systemau a phrosesau rheoli proffesiynol o fewn y busnes, yn dirprwyo cyfrifoldeb i dîm medrus wedi ei rymuso ochr yn ochr â dysgu sut mae arwain ac nid dim ond rheoli.  

Mae ein rhaglen Cyfnod Cynnar wedi ei chynllunio i sicrhau bod cynrychiolwyr yn cael eu hannog i ddeall eu dull eu hunain o ymwneud ag arweinyddiaeth, ac wedyn ystyried rolau a thasgau’r tîm i greu fframwaith busnes cryf ar gyfer twf a chynaliadwyedd eu sefydliad.

Strwythur rhaglen

  • Cynllun datblygiad personol a dyddiadur myfyriol
  • Dosbarthiadau meistr gyda digon o gyfle i gymryd rhan
  • Dysgu gan gyfoedion a grwpiau cynllunio gweithredu
Diwrnod Sylfaen
Deall y daith at arweinyddiaeth effeithiol
10 Chwefror 2021 -
Digwgddiol Dysgu
2 ddiwrnod
23 & 24 Mawrth 2021 -
Arwain eich hunan
Deall arwein y ddiaeth
27 Ebrill 2021 -
Arwain pobl
Sut rydy'n ni'n gweithio gyda phobl
18 Mai 2021 -
Arwain Twf
Sut gallwn ni ddefnyddio adnoddau
22 Mehefin 2021 -
Y Daith Ddysgu
Myfyrio, cynllunio gweithredu a graddio
14 Gorffennaf 2021 -
Llawn

Cysylltwch â ni os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth.

What is five + 4

DIOLCH!


Mae eich neges e-bost wedi ei anfon .

 

ION leadership 2h

There's still time to join us for tomorrow mornings #IONOpenDoors virtual networking session where we will be joine… twitter.com/i/web/status/1…