Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk neu ionleadership@bangor.ac.ukAm ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Astudiaethau

Phil Deacon - Rheolwr Datblygu Busnes, Apple Blossom Glanhau

Rwyf wedi newid cryn dipyn, nid fi yw'r arweinydd yr wyf yn meddwl fy mod yn. Nawr rwy'n rhyngweithio gyda staff llawer gwell a'r amgylchedd gwaith yn llawer esmwythach llifo. I'w dynnu oddi ar yr amgylchedd gwaith yn eich helpu i ganolbwyntio ar yr hyn mae'n rhaid i chi ei wneud. Mae'n gwneud i mi edrych ar rannau ohonof fy hun nad wyf byth yn teimlo yr angen i edrych ar neu nad oeddent yn dymuno, efallai ... ac yr wyf yn dod allan gyda syniad hollol wahanol o'r hyn yr oedd yn mynd i ddod a phwy yr wyf yn meddwl fy mod yn mewn rôl arweinyddiaeth. Byddwn yn llwyr argymell y cwrs i unrhyw un sydd wedi unrhyw beth i'w wneud â staff.

Alison Harries, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Crossroads Care Sir Gar

Mynychais y rhaglen a oedd yn rhagflaenu arweinyddiaeth ION, a galluogodd hynny i mi ddatblygu fy ngyrfa a sicrhau rôl Prif Weithredwr gydag Ymddiriedolaeth Gofalwyr Crossroads Care Sir Gar. Chwe mis yn ddiweddarach, rydw i ar y rhaglen ION ac yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnaf i roi newid ar waith ac i symud y busnes yn ei flaen. Rwy'n argymell y rhaglen hon i arweinwyr eraill yng Nghymru, nid yn unig er mwyn cael boddhad personol, ond hefyd oherwydd y manteision sydd gan y rhaglen i’w cynnig i fusnesau. Mae wedi fy nhrawsnewid ac roedd yn allweddol i fy natblygiad.

Shaun Welsh, Cyfarwyddwr Masnachol, Trojan Construction Management

“Er bod gennym sylfaen a gwybodaeth wych mewn adeiladu, nid oeddem yn gwybod llawer am fusnes neu redeg cwmni. Galluogodd y cwrs i mi gymryd cam yn ôl ac edrych ar fy musnes yn wrthrychol. Ers dechrau’r cwrs, mae ein cwmni wedi gweld twf mewn trosiant ac elw, ac rydym wedi cyflogi rhagor o staff er mwyn rhoi gweithdrefnau gwell ar waith sy’n gwneud bywydau pob un ohonom yn hawsach o lawer.”

Ben Ruddle, Cyfarwyddwr, Home Instead Senior Care

“Datguddiodd y rhaglen fy ngwendidau ac yna rhoddodd yr offer i mi ailadeiladu ac yn y pen draw gwella strwythur, diwylliant, mwynhad a throsiant y busnes. Roedd cynnwys y cwrs yn rhagorol ac fe ragorodd ar fy nisgwyliadau. Cynyddodd ein trosiant 30%, blodeuodd tîm y busnes, crëwyd strwythur a strategaeth, ei roi ar waith a chynnig adnodd.”

ION leadership 3h

There's still time to join us for tomorrow mornings #IONOpenDoors virtual networking session where we will be joine… twitter.com/i/web/status/1…