Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Ymunwch 1000 arweinwyr...

Pori drwy ein cyrsiau

Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, cefnogir prosiect arweinyddiaeth ION gan £3.7 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae rhaglen arweinyddiaeth ION wedi ei chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol busnesau ar draws rhanbarth Cydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Mae Arweinyddiaeth ION yn cynnig 2 chwrs newydd dwys, difyr ac effeithiol wedi'u teilwra ar gyfer pobl sydd â lefel wahanol o brofiad arweinyddiaeth.

Wedi eu cyflwyno gan arbenigwyr busnes, mae'r cyrsiau wedi eu seilio ar ddysgu ymarferol, trwy brofiad o fewn grŵp o gyfoedion y gellir ymddiried ynddyn nhw, ac maen nhw’n canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion go iawn i'r materion go iawn mae arweinwyr, ar bob lefel, yn eu hwynebu bob dydd.

Cyrsiau yn y dyfodol

Gweld pob un

Arweinyddiaeth Cyfnod Cynnar (7) - Abertawe

4 Ebrill
Abertawe

The New Leaders Programme is designed to develop and enhance the leadership and management skills of owners, entrepreneurs, leaders, managers, supervisors who are in the early stages of developing their leadership skills and those aspiring to become supervisors. The programme concentrates on transferring knowledge and skills that enable growth and sustainability for their organisations.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

ION Arwain Twf (21) - Llantrisant

19/2/2019
Starting on February 19th 2019 - 9 days over 8 months
Royal Mint, Llantrisant

Bydd Rhaglen Arwain Twf ION yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau.

Dysgu mwy Syniad ac Ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau

Digwyddiadau ar y gweill

Gweld pob un

Digwyddiad Arweinyddiaeth ION - M-SParc

22/2/2019 - 22/2/2019
M-SParc, Gaerwn, Ynys Mon, LL60 6AG

Rydym yn gobeithio y bydd amrywiaeth o arweinyddion busnes allweddol o Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Sir Dinbych yn dod i’r digwyddiad ac y bydd ganddynt ddiddordeb mewn clywed mwy am raglenni Arweinyddiaeth ION ac yn benodol ein rhaglen ar gyfer Arwain Twf fydd yn cychwyn yn Bangor fis Mawrth eleni.

Dysgu mwy

Digwyyddiad Arweinyddiaeth ION Aberystwyth

26/2/2019 - 26/2/2019
Marine Hotel, Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2DA

Rydym yn gobeithio y bydd amrywiaeth o arweinyddion busnes allweddol o Aberystwyth yn dod i’r digwyddiad ac y bydd ganddynt ddiddordeb mewn clywed mwy am raglenni Arweinyddiaeth ION ac yn benodol ein rhaglen ar gyfer Arweinyddion Newydd fydd yn cychwyn yn Aberystwyth fis Mai eleni.

Dysgu mwy

Newyddion diweddaraf

Gweld pob un

Established builder has plans for major expansion since graduating from ION programme

ONE of the country’s most established building contractors has plans for major expansion in 2019 after doubling turnover.

Dysgu mwy

Engineer winning new clients and growing in confidence after graduating from popular business course

Owen Bracegirdle says the ION Leadership programme transformed his working life and had a positive impact on the culture and commerce at Bangor-based Egniol Environmental Ltd.

Dysgu mwy

ION leadership 15 Feb

We are massively looking forward to this. 👇 twitter.com/BusinessWalesS…