Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Arweinyddiaeth ION yn gloywi yng Ngogledd Cymru

Ysgrifennwyd gan Gwenllian Owen / 12/10/2016 / ION leadership news

AB1_Surf_Snowdonia.JPG

Mae wedi bod yn gyfnod prysur a chyffrous wrth i ni lansio carfannau cyntaf Arweinyddiaeth ION yng Ngogledd Cymru.  Ym mis Mai, cychwynnodd ein rhaglen Uwch gyda mynychwyr o Landegla i Langefni yn creu’r garfan.  Mae rhai yn hen ffrindiau a gymerodd ran ar raglen LEAD Cymru, ac mae rhai yn newydd i ni, ond erbyn hyn maent i gyd fel “un”!    Mae’r garfan yn cael ymlaen yn dda iawn gyda’i gilydd a chawsant Ddigwyddiad Dysgu Dros Nos arbennig o dda yng Ngwesty’r Oriel yn Llanelwy, erbyn hyn maent wedi cael amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr ac yn datblygu fel grwp.

“Mae’r cwrs wedi bod yn agoriad llygaid hyd yma.  Mae’r ffordd mae wedi agor fy llygaid mewn cyfnod mor fyr yn anghredadwy”:  Maria Jones, JMJ Travel, Llanrwst.

Ym mis Hydref, bydd y garfan hon yn cyfarfod eto ar gyfer dosbarth meistr gan Yr Athro Paul Hannon, Cyfarwyddwr Arweinyddiaeth ION lle byddant yn edrych ar Strategaethau ar gyfer Twf.  Bydd y digwyddiad yma yn cymeryd lle yng Ngwesty’r Imperial, Llandudno, sydd yn westy hyfryd, ac yn cael ei rheoli gan Geoff Lofthouse, un o’n mynychwyr.  Mae Twf yng nghalon Arweinyddiaeth ION – rydym yn canolbwyntio ar ysgogi a chefnogi arweinyddion i dyfu eu busnesau, eu trosiant, arloesedd, proffidioldeb a chyflogaeth.

DB1_Foundation_Day.JPG

Yn ddiweddar iawn, cynhaliwyd dosbarth meistr ar “Arwain Timoedd ar gyfer Perfformiad Uwch”  gyda’r Garfan Arweinyddiaeth Uwch yn lleoliad godidog “Surf Snowdonia” yn Nyffryn Conwy.  Cafwyd sesiwn diddorol iawn gyda’r arbenigwr arweinyddiaeth Graham Dobbin o Perception.  Ar ôl cinio cawsom gyflwyniad ysgogol a diddorol yn sôn am  18 mis cyntaf y busnes arloesol ac uchelgeisiol hwn gan Justin Everley o Surf Snowdonia a sut daethant dros broblemau technegol mawr i gael blwyddyn lwyddiannus iawn yn 2016.

Ynghyd â hyn,  daeth ein carfan Datblygu Arweinyddiaeth cyntaf at ei gilydd ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi.  Mae 25 o arweinyddion busnes yn creu y garfan gydag amrywiaeth o fusnesau a chefndiroedd gan gynnwys entrepreneuriaid megis sylfaenydd Hufen Ia Chilly Cow, Anna Taylor a rheolwyr gofal ac arbenigwyr Adnoddau Dynol o ddarparwr gofal Mental Health Care.  Byddwn yn cyfarfod nesaf yng Ngwesty Bae Trearddur ar gyfer y digwyddiad dysgu dros nos lle mae gennym amrywiaeth o  weithgareddau diddorol  wedi’u trefnu ar gyfer y criw!

Sylwadau


ION leadership 3h

Our #leadership development specialist @TMilesB will be speaking on the @FSBSouthWales stand at today's… twitter.com/i/web/status/1…