Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Y Diweddaraf gan ILM

Ysgrifennwyd gan Jill Davies / 6/2/2017 / ION leadership news

Y Diweddaraf gan ILM - Ionawr 2017 

 ILM_Logo_APPC_RGB_HI.jpg

  •          Bob blwyddyn, bydd dros 90,000 o reolwyr ac arweinyddion yn gwella eu sgiliau drwy raglenni ac adnoddau’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM).
  •          Mae mwy o gyflogwyr yn dewis ein rhaglenni ni nag unrhyw gorff dyfarnu arbenigol arall. 
  •          Rydym yn arbenigo mewn arwain, rheoli, hyfforddi a mentora, gan hefyd gynnig ystod eang o gymwysterau sy’n benodol i’r sector neu i sgiliau. 
  •          Caiff holl gymwysterau ILM eu dyfarnu gan Sefydliad City and Guilds Llundain.
  •          Dysgwyr ILM - Mae dros filiwn o ddysgwyr wedi cwblhau rhaglenni ILM
  •          Canolfannau ILM - Mae dros 2,500 o ganolfannau cymeradwy yn darparu cymwysterau ILM mewn 48 o wledydd
  •          Mae pob dysgwr cofrestredig yn gymwys i gael aelodaeth astudio gyda’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth am 12 mis gyda mynediad at adnoddau a’r parth dysgu

Y wefan ac Aelodaeth astudio

Mae ILM wedi lansio brand newydd a gwefan ar ei newydd wedd yn ddiweddar https://www.i-l-m.com/

Un o’r prif wahaniaethau gyda’r wefan newydd yw nad yw’n cynnwys y wybodaeth am aelodaeth nac aelodaeth astudio gyda’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth mwyach, mae’r wybodaeth hon ar gael ar ei wefan newydd sbon https://www.institutelm.com/about-us.html

I gael mynediad at erthyglau, dogfennau ymchwil a’r parth dysgu, mae angen i aelodau ac aelodau astudio fewngofnodi drwy ddilyn y ddolen ganlynol

https://www.institutelm.com/login.html

 

 

 Aelodau astudio newydd

Mae’r broses newydd fymryn yn haws.  Ni fydd angen iddynt ysgogi eu haelodau astudio mwyach. Bydd e-bost yn cael ei anfon atynt yn awtomatig a fydd yn cynnwys botwm ysgogi a’r cyfan y bydd angen iddynt ei wneud yw ychwanegu cyfrinair. 

Os nad ydynt yn cael yr e-bost yna gallant fynd i’r dudalen ysgogi i fyfyrwyr:   https://www.institutelm.com/membership/student-activation.html nodi eu rhif ENR, eu cyfenw a’u cyfeiriad e-bost.  

Gall tiwtoriaid hefyd ysgogi eu haelodaeth i diwtoriaid drwy ddilyn y ddolen ganlynol

https://www.institutelm.com/membership/tutor-membership.html

Os oes gan unrhyw un broblemau yn ymwneud â’i aelodaeth, yna’r manylion cyswllt gorau ar gyfer y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth yw

Ffôn: 01543 266886 E-bost: membership@institutelm.com

Gwefan ILM

Gobeithio ei bod yn haws gwe-lywio’r wefan erbyn hyn gan ei bod wedi cael ei symleiddio ac mae’r swyddogaeth chwilio yn well. Fodd bynnag, rydw i wedi rhoi rhai dolenni cyflym i’r meysydd a allai fod o’r diddordeb mwyaf.  Efallai na fydd rhai o’r dolenni ar yr hen wefan yn gweithio mwyach.

 

Manylion cymwysterau ac asesiadau https://www.i-l-m.com/trainers-and-centres/Guides-and-resources

Llawlyfr a chanllaw i ffioedd https://www.i-l-m.com/trainers-and-centres/customer-handbook

Pecyn cymorth y Ganolfan https://www.i-l-m.com/trainers-and-centres/centre-toolkit

Cymorth Asesu https://www.i-l-m.com/assessment-and-resources/Assessment%20Guidance

Gwybodaeth am brentisiaethau https://www.i-l-m.com/learning-and-development/management-apprenticeships


 

Oeddech chi'n gwybod bod arweinyddiaeth ION cyflwyno cymwysterau ILM hyd at Lefel 7?

<< Dewch o hyd i'r cwrs iawn i chi >>

Sylwadau


ION leadership 3h

Our #leadership development specialist @TMilesB will be speaking on the @FSBSouthWales stand at today's… twitter.com/i/web/status/1…