Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk neu ionleadership@bangor.ac.uk

Cwrdd a'r Tim

Ceri Jones

Ceri Jones

Cyfarwyddwr - Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi - Prifysgol Abertawe

Ceri yw Gyfarwyddwr Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi.

Mae’n cyfarwyddo gweithrediadau Datblygu Busnes, Masnacholi Eiddo Deallusol, Cymorth Ymchwil a Chyllid Ewropeaidd y Brifysgol ac mae ganddo brofiad helaeth mewn ymchwil ac arloesedd a dealltwriaeth gref o’r cyswllt rhwng busnes ac academia.

Bu Ceri yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Canolfan Manteisio ar Wybodaeth y Brifysgol, yn Bennaeth Dros Dro y Swyddfa Ymchwil ac Arloesedd ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil ac Arloesedd cyn ymgymryd â’i rôl bresennol. Ef sydd wedi sbarduno nifer o brosiectau busnes strategol y Brifysgol, gan gynnwys; LEAD Cymru, Partneriaeth Arloesedd y Ddraig, Rhwydweithiau Menter Ewrop, Cyfnewid Gwybodaeth Cymru, A4B a Phartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth. Mae ganddo brofiad sylweddol ym maes entrepreneuriaeth ac ymgysylltu â busnesau bach a chanolig, ac mae Ceri’n frwdfrydig ynglŷn â rôl bosibl Prifysgolion mewn datblygu’r economi wybodaeth.

Suzanne Parry Jones

Suzanne Parry Jones

Tony Burnett

Tony Burnett

Arbenigwr ar Ddatblygu Arweinyddiaeth, Prifysgol Abertawe

Mae gan Tony dros 3 mlynedd o brofiad mewn swyddi arwain ac uwch-reoli yn y DU ac ym Mrasil. Mae wedi datblygu rhaglenni a phrosiectau mewn sefydliadau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector gan gynnwys Coca Cola, Schweppes a’r Cyngor Prydeinig. Mae hyfforddiant ar gyfer athrawon a rheoli ym myd addysg ymysg arbenigeddau Tony, ac mae o’r farn y bydd hyn yn gwneud cyfraniad aruthrol at y Rhaglenni.

Jill Davies

Jill Davies

Arbenigwr ar Ddatblygu Arweinyddiaeth, Prifysgol Abertawe

Mae Jill wedi cyflawni rolau rheoli yn rhai o brif sefydliadau’r DU ac mae wedi bod yn ymrwymedig â hyfforddi a datblygu ers dros 20 mlynedd. Mae hi wedi gweithio gyda dros 100 o Fusnesau Bach a Chanolig yn rhoi help a chyngor ymarferol ar redeg eu busnesau, rheoli a datblygu eu staff, ac mae’n arbenigwr Buddsoddwyr mewn Pobl cofrestredig. Hi yw Cadeirydd Llywodraethwyr ei Hysgol Gynradd leol.

Vichy Bevan-Jones

Vichy Bevan-Jones

Andrew Veevers

Andrew Veevers

Kim Talbot

Kim Talbot

Arbenigwr ar Ddatblygu Arweinyddiaeth, Pryfisgol Abertawe

Yn ei hugeiniau cafodd Kim brofiad o gydsefydlu a rhedeg dau fusnes llwyddiannus mewn gwahanol sectorau cyn symud i nifer o swyddi rheoli mewn busnesau ar draws Cymru a De Orllewin Lloegr. Yn ystod y cyfnod hwn daeth ei hangerdd am gynorthwyo datblygiad pobl eraill i fod yn flaenoriaeth gynyddol wrth iddi ddechrau sylweddoli gwerth arwain a gweithio gyda thimau oedd â’u meddyliau ar dyfu. 

Shelly Evans

Shelly Evans

Adam Fairbank

Adam Fairbank

Kaye Harris-John

Kaye Harris-John

Sibil Grunlarvilfan

Sibil Grunlarvilfan

Clare Phillips

Clare Phillips

Rheolwr Cyllid, MAAT, FCCA, MBA, Prifysgol Abertawe

Mae Clare yn gyfrifydd cymwysedig a chanddi dros 20 mlynedd o brofiad o archwilio a chyfrifyddu yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Hefyd, bu’n diwtor ar y radd mewn Cyfrifeg ym Mhrifysgol Abertawe yn y gorffennol ac mae’n awyddus iawn i bobl gyflawni eu potensial llawn.

Charlotte  James

Charlotte James

Cynorthwyydd Prosiect, Prifysgol Abertawe

Mannon Briggs

Mannon Briggs

Cynorthwyydd Prosiect, Prifysgol Bangor

Mae gan Manon dros 12 mlynedd o brofiad o weithio mewn amgylchedd Prifysgol. Mae wedi gweithio ar raglen LEAD Cymru ac mae ganddi wybodaeth helaeth am reoli digwyddiadau. Mae hi hefyd yn Drysorydd Clwb Criced Bethesda.

Pauline Bowe

Pauline Bowe

Kathryn Roberts

Kathryn Roberts

Debbie Green - ION Steering Group Member

Debbie Green - ION Steering Group Member

Brian Pigott - ION Steering Group Member

Brian Pigott - ION Steering Group Member

Ieuan Wyn Jones - ION Steering Group Member

Ieuan Wyn Jones - ION Steering Group Member

Mike Learmond - ION Steering Group Member

Mike Learmond - ION Steering Group Member

Ian Rees - ION Steering Group Member

Ian Rees - ION Steering Group Member

Rob Basini - ION Steering Group Member

Rob Basini - ION Steering Group Member

Dr. Siwan Mitchlemore - ION Steering Group Member

Dr. Siwan Mitchlemore - ION Steering Group Member

Emma Dunbar - ION Steering Group Member

Emma Dunbar - ION Steering Group Member

Stephen Jones - ION Steering Group Member

Stephen Jones - ION Steering Group Member

ION leadership 18 Jun

In this week's #FridayFootnote we discuss:🟠Next week's first ION virtual graduation, including @MarkColbourne. 🟠… twitter.com/i/web/status/1…