Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Arwain Twf Busnes drwy gyfnod o newid

Proses cofrestru wedi cau

Mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen.

Manylion digwyddiad
24th Ionawr
Royal Mint Experience, Llantrisant
09:00 - 11.15
£0.00 eich cyfraniad

Crynodeb digwyddiad

Mae ION Leadership yn creu cyfleoedd dysgu a fflachiadau o ysbrydiolaeth drwy ofyn i arweinwyr busnes llwyddiannus rannu’u storïau.

Ymunwch â ni yn y Royal Mint Experience yn Llantrisant ar gyfer ein digwyddiad ‘Sgwrs Arweinyddiaeth’ cyntaf yn 2019, lle bydd y gwesteion yn:

  • Clywed gan arweinwyr busnes llwyddiannus sut mae tyfu busnesau drwy gyfnodau o newid
  • Cymryd rhan mewn gweithgaredd rhyngweithiol
  • Dysgu mwy am ION Leadership
  • Rhwydweithio ag arweinwyr busnes lleol

Siaradwyr:

Sarah Bradley, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, y Bathdy Brenhinol

 Ymunodd Sarah â’r Bathdy Brenhinol yn 2009 fel Pennaeth Adnoddau Dynol a daeth yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol yn 2015.

 Mae ganddi brofiad rhyngwladol helaeth ym maes adnoddau dynol, datblygu dysgu a newid sefydliadol, a hithau wedi gweithio yn y gorffennol i Mercury Communications, UCI Cinemas a Gwasanaeth TG Siemens lle’r oedd hi’n Bennaeth Adnoddau Dynol. Wedyn symudodd Sarah i Seland Newydd lle bu’n gweithio i nifer o adrannau Llywodraeth ac NZ Deloitte fel Ymgynghorydd Adnoddau Dynol.

Bydd Sarah yn trafod arwain newid yn y Bathdy Brenhinol.

Tony Dowling, Rheolwr Gyfarwyddwr, Novo Consultancy

Gyda bron i 30 mlynedd o brofiad ym maes gwerthu, marchnata a thrawsnewid digidol, mae Tony wedi gweithio fel Rheolwr Gyfarwyddwr Real Radio a’r South Wales Evening Post ac wedi arwain prosiectau trawsnewid digidol mewn sefydliadau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae Tony hefyd yn Aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru.

Bydd Tony yn trafod rôl pobl o fewn y broses trawsnewid digidol.

Manylion y Digwyddiad:

Bydd y cofrestru a’r rhwydweithio yn cychwyn am 9am a’r prif ddigwyddiad yn cychwyn am 9.30. Rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiad yn dod i ben am 11.15.

Bydd lluniaeth ar gael ac mae lle parcio am ddim ar gael ar y safle.

Yn anffodus, mae'r broses gofrestru wedi cau erbyn hyn.

What is five + 4

DIOLCH!


Mae eich neges e-bost wedi ei anfon .

 

ION leadership 14 Jun

There are only a few days left until our next event with @AstuteWales and @NatWestBusiness. But there are still spa… twitter.com/i/web/status/1…