Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Digwyddiad Arweinyddiaeth ION - M-SParc

Proses cofrestru wedi cau

Mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen.

Manylion digwyddiad
Dydd Gwener 22 Chwefror 2019: 9:30-11:30am
M-SParc, Gaerwn, Ynys Mon, LL60 6AG
9:30-11:30
£0.00 eich cyfraniad

Crynodeb digwyddiad

Drwy wahoddiad yn unig y gellir mynychu’r digwyddiad ac mae wedi’i drefnu yn arbennig ar gyfer yr arweinyddion busnes sydd wedi ymrwymo i fynychu’r rhaglen (neu sydd yn cysidro ymrwymo) ar y rhaglen “Arwain Twf” fydd yn cychwyn ym Mis Mawrth eleni. 

 

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnig cyfle gwych i chi:

  • Gyfarfod efo arweinyddion busnes eraill sydd eisoes wedi ymrwymo a’r rhai sydd wedi dangos diddordeb mewn ymuno efo chi.
  • Clywed gan y tim a chyfarfod gyda busnesau eraill sydd eisoes wedi cwblhau’r rhaglen – cyfle arbennig i ofyn unrhyw gwestiynnau fydd gennych….
  • Cymryd rhan mewn dosbarth meistr byr mewn “Steil Arweinyddiaeth ION” fydd yn cael ei gyflwyno gan seicolegydd busnes, Pauline Bowe, i roi blas i chi o beth yw Arweinyddiaeth ION!

 

Mae Pauline yn rhedeg Ymgynghoriaeth Datblygu Sefydliadau a Chymhelliant sydd yn weithredol yn y DU ac yn rhyngwladol ac mae ganddi brofiad helaeth o ddarlithio a chymell at lefel Prif Weithrewr.  Mae Arweinyddiaeth ION yn falch iawn o gael Pauline fel aelod o’r tim cyflwyno.

Yn anffodus, mae'r broses gofrestru wedi cau erbyn hyn.

What is five + 4

DIOLCH!


Mae eich neges e-bost wedi ei anfon .

 

ION leadership 16 Aug

"One of the best things I've ever done in my life...giving me a new sense of identity". Ashley Miles from… twitter.com/i/web/status/1…