Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Digwyyddiad Arweinyddiaeth ION Aberystwyth

Proses cofrestru wedi cau

Mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen.

Manylion digwyddiad
Dydd Mawrth 26 Chwefror 2019: 6-7:30yh
Marine Hotel, Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2DA
18:00-19:30
£0.00 eich cyfraniad

Crynodeb digwyddiad

Mae rhaglenni Arweinyddiaeth ION yn cynnig cyrsiau dwys, cysylltiol ac effeithiol sydd wedi’u teilwra ar gyfer pobl gyda profiadau amrywiol o arweinyddiaeth.  Erbyn hyn mae’r rhaglenni wedi gweithio efo dros 150 o arweinyddion busnes yng Ngogledd Cymru dros y tair blynedd diwethaf.   Mae rhaglenni arweinyddiaeth ION yn cael eu cynnig gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor ac maent wedi’u rhan-ariannu gyda £2.7m o arian sydd yn cynnig hyd at 70% o’r gost gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 

Mae’r rhaglen Arweinyddion Newydd wedi’i dylunio yn arbennig ar gyfer datblygu a gwella sgiliau arweinyddiaeth a rheolaeth Arweinyddion Tim, Goruchwylwyr a Darpar Reolwyr neu Reolwyr Newydd sydd yng nghyfnod cynnar eu datblygiad fel arweinyddion.  Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar drosgwlyddo gwybodaeth a sgiliau fydd yn galluogi twf a chynaliadwyedd ar gyfer eu sefydliadau a hwn fydd y tro cyntaf iddynt gael eu cynnig yn Aberystwyth.

 

Bydd y digwyddiad yma yn cynnig cyfle i chi:

-          Glywed gan y tim a datblygu gwell dealltwriaeth am raglenni llwyddiannus Arweinyddiaeth ION

-          Cyfarfod gyda busnesau sydd wedi cwblhau rhaglen debyg iawn yn Aberystwyth, sef rhaglen LEAD Cymru,  a chlywed am fuddion cyrsiau o’r math yma.

-          Cael gwybodaeth pellach am sut i gymryd rhan neu elwa o’r rhaglenni.

 

Mae’r linciau isod yn eich arwain at erthyglau ynglyn â mynychwyr rhaglenni Arweinyddiaeth ION a’r budd maent wedi’u cael o fynychu:

 

TG Williams Building Contractors: https://wales247.co.uk/north-wales-builder-doubles-turnover-and-unveils-plans-for-major-expansion/

Egniol Environmental: https://wales247.co.uk/engineers-winning-new-business-and-growing-in-confidence-thanks-to-leadership-programme/

Yn anffodus, mae'r broses gofrestru wedi cau erbyn hyn.

What is five + 4

DIOLCH!


Mae eich neges e-bost wedi ei anfon .

 

ION leadership 16 Aug

"One of the best things I've ever done in my life...giving me a new sense of identity". Ashley Miles from… twitter.com/i/web/status/1…