Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Digwyddiadau

Mae ein digwyddiadau Insight a ariennir yn llawn yn ein galluogi i arddangos sut y gall y Rhaglen Arweinyddiaeth ION yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i'r nid yn unig yn eich arweinwyr, ond hefyd i broffidioldeb a thwf y busnes. Mae gennym dystiolaeth i brofi bod ein dull cyflwyno gwaith dro ar ôl tro!

Digwyddiad Arweinyddiaeth ION - M-SParc

22/2/2019 - 22/2/2019
M-SParc, Gaerwn, Ynys Mon, LL60 6AG

Rydym yn gobeithio y bydd amrywiaeth o arweinyddion busnes allweddol o Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Sir Dinbych yn dod i’r digwyddiad ac y bydd ganddynt ddiddordeb mewn clywed mwy am raglenni Arweinyddiaeth ION ac yn benodol ein rhaglen ar gyfer Arwain Twf fydd yn cychwyn yn Bangor fis Mawrth eleni.

Dysgu mwy

Digwyyddiad Arweinyddiaeth ION Aberystwyth

26/2/2019 - 26/2/2019
Marine Hotel, Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2DA

Rydym yn gobeithio y bydd amrywiaeth o arweinyddion busnes allweddol o Aberystwyth yn dod i’r digwyddiad ac y bydd ganddynt ddiddordeb mewn clywed mwy am raglenni Arweinyddiaeth ION ac yn benodol ein rhaglen ar gyfer Arweinyddion Newydd fydd yn cychwyn yn Aberystwyth fis Mai eleni.

Dysgu mwy

ION leadership 15 Feb

We are massively looking forward to this. 👇 twitter.com/BusinessWalesS…