Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk neu ionleadership@bangor.ac.uk

RHAGLEN ARWEINWYR NEWYDD (NLB12) - BANGOR

Manylion cwrs
Dydd Mercher 14eg Medi 2022
Ar lein & Bangor
ILM lefel 3
09:00-17:00
O £595 (eich cyfraniad)

Crynodeb cwrs

  • Darganfod dulliau arweinyddiaeth cyfoes
  • Darganfod ffyrdd newydd o ennyn diddordeb ac ysgogi pobl
  • Dylunio bwrdd stori eich llwyddiant yn y dyfodol
  • Gwella perfformiad busnes, gyrru cynhyrchiant a chreu gwerth ar gyfer cwsmeriaid. 

Mae'r rhaglen Cyfnod Cynnar wedi ei chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arwain a rheoli perchnogion, entrepreneuriaid, arweinwyr, rheolwyr a goruchwylwyr sydd ar gamau cynnar datblygu eu sgiliau arwain.   Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar drosglwyddo gwybodaeth a sgiliau sy'n galluogi twf a chynaliadwyedd eu sefydliadau.  

Bydd y rhaglen hon hefyd yn cynorthwyo arweinwyr ac entrepreneuriaid a all fod â rolau lluosog o fewn eu sefydliad ar gyfnod cynnar, wrth iddyn nhw gydbwyso anghenion gweithredol a strategol o ddydd-i-ddydd y busnes. Maen nhw wedi cyrraedd cam lle maen nhw’n datblygu systemau a phrosesau rheoli proffesiynol o fewn y busnes, yn dirprwyo cyfrifoldeb i dîm medrus wedi ei rymuso ochr yn ochr â dysgu sut mae arwain ac nid dim ond rheoli.  

Mae ein rhaglen Cyfnod Cynnar wedi ei chynllunio i sicrhau bod cynrychiolwyr yn cael eu hannog i ddeall eu dull eu hunain o ymwneud ag arweinyddiaeth, ac wedyn ystyried rolau a thasgau’r tîm i greu fframwaith busnes cryf ar gyfer twf a chynaliadwyedd eu sefydliad.

Strwythur rhaglen

  • Cynllun datblygiad personol a dyddiadur myfyriol
  • Dosbarthiadau meistr gyda digon o gyfle i gymryd rhan
  • Dysgu gan gyfoedion a grwpiau cynllunio gweithredu
Diwrnod Sylfaen
Deall y daith i arweinyddiaeth effeithiol
14 Medi09:00 - 17:00TBC
Bwtcamp sefydliadau sy'n dysgu
2 ddiwrnod
12 & 13 Hydref09:00 - 17:00TBC
Arwain Eich Hunan:
Deall arweinyddiaeth
15 Tachwedd09:00 - 13:00ZOOM
SDG
Setiau dysgu gweithredol
6 Rhagfyr09:00 - 13:00ZOOM
Arwain Pobl:
Sut rydyn ni’n gweithio gyda phobl a busnesoedd
10 Ionawr09:00 - 13:00ZOOM
SDG
Setiau dysgu gweithredol
24 Ionawr09:00 - 13:00ZOOM
Arwain Twf:
Sut gallwn ni ddefnyddio adnoddau yn y ffordd orau
14 Chwefror09:00 - 13:00ZOOM
SDG
Setiau dysgu gweithredol
1 Mawrth09:00 - 13:00ZOOM
Cyflwyniadau'r Daith Ddysgu Fyfyriol
Cyflwyniadau
22 Mawrth09:00 - 17:00TBC

Cofrestru

Cysylltwch â ni os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth.

What is five + 4

DIOLCH!


Mae eich neges e-bost wedi ei anfon .

 

ION leadership 24 Jun

#FridayFootnote is a weekly collection of thing's that have caught our eye, and an insight into ION life. This week… twitter.com/i/web/status/1…