Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Rhaglen Arweinyddiaeth Cyfnod Cynnar (9) - Ar-lein & Abertawe

2 llefydd ar ôl!
Manylion cwrs
15 Medi
Ar-lein & Abertawe
ILM Lefel 3
TBC
O £0 (eich cyfraniad)

Crynodeb cwrs

Sylwer, yn ystod y pandemig Coronafeirws presennol, cyflwynir y rhaglen hon drwy ddysgu cyfunol. Cyflwynir y rhaglen yn rhithwir trwy Zoom a’r bwriad yw cyflwyno ar sail wyneb yn wyneb pan fydd y Llywodraeth yn llacio’r mesurau a’r rheolau ynghylch cadw pellter cymdeithasol ar gyfer gweithgareddau grŵp.

-----------------------------------------------------------------------

  • Darganfod dulliau arweinyddiaeth cyfoes
  • Darganfod ffyrdd newydd o ennyn diddordeb ac ysgogi pobl
  • Dylunio bwrdd stori eich llwyddiant yn y dyfodol
  • Gwella perfformiad busnes, gyrru cynhyrchiant a chreu gwerth ar gyfer cwsmeriaid. 

Mae'r rhaglen Cyfnod Cynnar wedi ei chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arwain a rheoli perchnogion, entrepreneuriaid, arweinwyr, rheolwyr a goruchwylwyr sydd ar gamau cynnar datblygu eu sgiliau arwain.   Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar drosglwyddo gwybodaeth a sgiliau sy'n galluogi twf a chynaliadwyedd eu sefydliadau.  

Bydd y rhaglen hon hefyd yn cynorthwyo arweinwyr ac entrepreneuriaid a all fod â rolau lluosog o fewn eu sefydliad ar gyfnod cynnar, wrth iddyn nhw gydbwyso anghenion gweithredol a strategol o ddydd-i-ddydd y busnes. Maen nhw wedi cyrraedd cam lle maen nhw’n datblygu systemau a phrosesau rheoli proffesiynol o fewn y busnes, yn dirprwyo cyfrifoldeb i dîm medrus wedi ei rymuso ochr yn ochr â dysgu sut mae arwain ac nid dim ond rheoli.  

Mae ein rhaglen Cyfnod Cynnar wedi ei chynllunio i sicrhau bod cynrychiolwyr yn cael eu hannog i ddeall eu dull eu hunain o ymwneud ag arweinyddiaeth, ac wedyn ystyried rolau a thasgau’r tîm i greu fframwaith busnes cryf ar gyfer twf a chynaliadwyedd eu sefydliad.

Strwythur rhaglen

  • Cynllun datblygiad personol a dyddiadur myfyriol
  • Dosbarthiadau meistr gyda digon o gyfle i gymryd rhan
  • Dysgu gan gyfoedion a grwpiau cynllunio gweithredu
Diwrnod Sylfaen
Deall y daith at arweinyddiaeth effeithiol
15 Medi -
Arwain Pobl
Cynllunio a Gweithredu Newid
29 Medi -
Arwain eich Hunan
Deall arwein y ddiaeth
13 Hydref & 3 Tachwedd -
Arwain Pobl
Sut rydy'n ni'n gweithio gyda phobl
24 Tachwedd -
Digwgddiol Dysgu
2 ddiwrnod ac aros dros nos
26-27 Ionawr 2021 -
Arwain Twf
Sut gallwn ni ddefnyddio adnoddau
2 Mawrth 2021 -
Y Daith Ddysgu
Myfyrio, cynllunio gweithredu a graddio
21 Ebrill 2021 -

Cofrestru

Cysylltwch â ni os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth.

What is five + 4

DIOLCH!


Mae eich neges e-bost wedi ei anfon .

 

ION leadership 15h

Join ION team members @AdamFairbank and @suzepj this Thursday for our weekly ION Open Doors virtual networking ses… twitter.com/i/web/status/1…