Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk neu ionleadership@bangor.ac.uk

Rhaglen Arwain Twf (DB13) - Bangor

Manylion cwrs
Dydd Mawrth 25 Ionawr 2022
Ar lein & Bangor
ILM lefel 5
09:30-17:00
O £0 (eich cyfraniad)

Crynodeb cwrs

Sylwer y gallwn gynnig y rhaglen hon ar sail wedi'i hariannu'n llawn oherwydd cefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop. I wirio cymhwysedd, lawrlwthwch ein Cwestiynau Cyffredin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ar ein rhaglen Leading Growth Lefel 5 yr ILM, byddwch yn:

 • Deall amrywiaeth o arddulliau arwain a'r effaith ar berfformiad sefydliadau

 • Datblygu'r gallu i arwain, ysgogi ac ysbrydoli eraill i gyflawni canlyniadau

 • Gyrru cynhyrchiant a pherfformiad

 • Ymuno â chymuned o bobl frwd ac uchelgeisiol

 • Datblygu persbectif mwy strategol

 • Gwella twf personol

Bydd Rhaglen Arwain Twf ION yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau. 

Bydd y Rhaglen yn cyflwyno Arferion Gwaith Perfformiad Uchel (HPWP) i gyfranogwyr, gan roi pwyslais arbennig ar arwain eu hunain ac arwain eraill, a’u galluogi nhw i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cynaliadwy sy'n gyrru cynhyrchiant a pherfformiad eu sefydliad ymhellach.

Bydd y Rhaglen yn gwella gwybodaeth a sgiliau cynrychiolwyr ynghylch darparu cyfeiriad cryf a chymell eu tîm i gyflawni gweledigaeth a nodau'r sefydliad. Mae'r rhaglen yn datblygu eu sgiliau meddwl strategol - "gweithio 'ar' y busnes ac nid 'yn' y busnes". Mae Rhaglen Arwain Twf ION yn annog dirprwyo’r gwaith rheoli o ddydd i ddydd i weithlu grymus a medrus y gellir ymddiried ynddo, er mwyn i berfformiad strategol gael ei yrru ar bob lefel o'r sefydliad.

Bydd y sawl syn cymryd rhan yn ein rhaglen Arwain Twf yn cael 3 sesiwn hyfforddi ar gyfer Swyddogion Gweithredol.

Dyfarniad ILM ac ardystiad DPP

Mae’r rhaglen yn cynnig Dyfarniad Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth i gynrychiolwyr

Mae'r rhaglen hefyd wedi ei hardystio ar gyfer 70 awr o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus

I weld prisiau ar gyfer ein cyrsiau, cliciwch yma.

Strwythur rhaglen

 • 3 sesiwn hyfforddi unigol

 • Cyfnewid gwybodaeth am arweinyddiaeth (gyda phartner o'r Cohort)

 • Dosbarthiadau meistr gyda digon o gyfle i gymryd rhan

 • Setiau dysgu gweithredol

 • Cynllun datblygiad personol a dyddiadur myfyriol

 • Cymorth dysgu gan diwtoriaid ac ar-lein

 • Ymweliad dilynol â'r safle ymhen 3 mis gan y tîm hwyluso

Diwrnod Sylfaen
Deall y daith i arweinyddiaeth effeithiol
25 Ionawr 202208:30 - 17:00TBC
Digwgddiol Dysgu Drwy Brofiad
2 ddiwrnod dros nos
22 & 23 Chwefror 202208:30 - 17:00TBC
Arwain eich hunan
Proffil Arweinyddiaeth a Deallusrwydd Emosiynol
17 Mawrth 202208:30 - 17:00TBC
Arwain pobl
Arweinyddiaeth Effeithiol a Symbyliad
7 Ebrill 202208:30 - 17:00TBC
Arwain pobl
Rheoli Perfformiad a Gwrthdaro
4 Mai 202208:30 - 17:00TBC
Arwain sefydliadau
Diwylliant a gwerthoedd
8 Mehefin 202208:30 - 17:00TBC
Arwain Twf
Cynllunio Busnes ar gyfer Perfformiad a Twf
29 Mehefin 202208:30 - 17:00TBC
Cyflwyniadau'r Daith Ddysgu Fyfyriol
6 Gorffennaf 202208:30 - 17:00TBC

Cofrestru

Cysylltwch â ni os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth.

What is 6 + two

DIOLCH!


Mae eich neges e-bost wedi ei anfon .

 

ION leadership 22 Oct

It's a bumper edition of #FridayFootnote this week as we discuss:🟠A busy week with our friends @SwansOfficial 🟠… twitter.com/i/web/status/1…