Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk neu ionleadership@bangor.ac.ukAm ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Rhaglen Awain Twf (DB10) - BANGOR

0 llefydd ar ôl!
Llawn
Manylion cwrs
Dechrau 20fed o Ionawr 2021
Bangor
ILM Lefel 5
09:00-17:00
O £0 (eich cyfraniad)

Crynodeb cwrs

 • Deall amrywiaeth o arddulliau arwain a'r effaith ar berfformiad sefydliadau
 • Datblygu'r gallu i arwain, ysgogi ac ysbrydoli eraill i gyflawni canlyniadau

 • Gyrru cynhyrchiant a pherfformiad

 • Ymuno â chymuned o bobl frwd ac uchelgeisiol

 • Datblygu persbectif mwy strategol

 • Gwella twf personol

Bydd Rhaglen Arwain Twf ION yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau. 

Bydd y Rhaglen yn cyflwyno Arferion Gwaith Perfformiad Uchel (HPWP) i gyfranogwyr, gan roi pwyslais arbennig ar arwain eu hunain ac arwain eraill, a’u galluogi nhw i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cynaliadwy sy'n gyrru cynhyrchiant a pherfformiad eu sefydliad ymhellach.

Bydd y Rhaglen yn gwella gwybodaeth a sgiliau cynrychiolwyr ynghylch darparu cyfeiriad cryf a chymell eu tîm i gyflawni gweledigaeth a nodau'r sefydliad. Mae'r rhaglen yn datblygu eu sgiliau meddwl strategol - "gweithio 'ar' y busnes ac nid 'yn' y busnes". Mae Rhaglen Arwain Twf ION yn annog dirprwyo’r gwaith rheoli o ddydd i ddydd i weithlu grymus a medrus y gellir ymddiried ynddo, er mwyn i berfformiad strategol gael ei yrru ar bob lefel o'r sefydliad.

Dyfarniad ILM ac ardystiad DPP

Mae’r rhaglen yn cynnig Dyfarniad Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth i gynrychiolwyr

Mae'r rhaglen hefyd wedi ei hardystio ar gyfer 70 awr o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus

I weld prisiau ar gyfer ein cyrsiau, cliciwch yma.

Strwythur rhaglen

 • 3 sesiwn hyfforddi unigol

 • Cyfnewid gwybodaeth am arweinyddiaeth (gyda phartner o'r Cohort)

 • Dosbarthiadau meistr gyda digon o gyfle i gymryd rhan

 • Setiau dysgu gweithredol

 • Cynllun datblygiad personol a dyddiadur myfyriol

 • Cymorth dysgu gan diwtoriaid ac ar-lein

 • Ymweliad dilynol â'r safle ymhen 3 mis gan y tîm hwyluso

Diwrnod Sylfaen
Deall y daith at arweinyddiaeth effeithiol
20 Ionawr 202109:00 - 17:00TBC
Digwyddiad Dysgu
2 ddiwrnod ac aros dros nos
17 & 18 Chwefror 202109:00 - 17:00TBC
Arwain eich hunan: Dosbarth meistr 1
Proffil DISC a Deallusrwydd Emosiynol
17 Mawrth 202109:00 - 17:00TBC
Arwain pobl: Dosbarth meistr 2
Arweinyddiaeth Effeithiol a Symbyliad
14 Ebrill 202109:00 - 17:00TBC
Arwain pobl: Dosbarth meistr 3
Rheoli Perfformiad a Gwrthdaro
5 Mai 202109:00 - 17:00TBC
Arwain Sefydliadau: Dosbarth meistr 4
Diwylliant a Gwerthoedd
26 Mai 202109:00 - 17:00TBC
Arwain Twf: Dosbarth meistr 5
Cynllunio Busnes ar gyfer Perfformiad a Twf
30 Mehefin 202109:00 - 17:00TBC
Cyflwyniadau'r Daith Ddysgu Fyfyriol
Cyflwyniadau
13 Goffennaf09:00 - 17:00TBC
Llawn

Cysylltwch â ni os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth.

What is 6 + two

DIOLCH!


Mae eich neges e-bost wedi ei anfon .

 

ION leadership 4 Dec

It's #FridayFootnote time and this week we discuss:👉#IONOpenDoors Christmas quiz 👉Giving effective feedback when… twitter.com/i/web/status/1…