Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Arwain Twf (25) - Sir Benfro

Manylion cwrs
3 Mawrth 2020
Sir Benfro
ILM Lefel 3
09:00 - 17:00
O £995 (eich cyfraniad)

Crynodeb cwrs

 • Deall amrywiaeth o arddulliau arwain a'r effaith ar berfformiad sefydliadau

 • Datblygu'r gallu i arwain, ysgogi ac ysbrydoli eraill i gyflawni canlyniadau

 • Gyrru cynhyrchiant a pherfformiad

 • Ymuno â chymuned o bobl frwd ac uchelgeisiol

 • Datblygu persbectif mwy strategol

 • Gwella twf personol

Bydd Rhaglen Arwain Twf ION yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau. 

Bydd y Rhaglen yn cyflwyno Arferion Gwaith Perfformiad Uchel (HPWP) i gyfranogwyr, gan roi pwyslais arbennig ar arwain eu hunain ac arwain eraill, a’u galluogi nhw i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cynaliadwy sy'n gyrru cynhyrchiant a pherfformiad eu sefydliad ymhellach.

Bydd y Rhaglen yn gwella gwybodaeth a sgiliau cynrychiolwyr ynghylch darparu cyfeiriad cryf a chymell eu tîm i gyflawni gweledigaeth a nodau'r sefydliad. Mae'r rhaglen yn datblygu eu sgiliau meddwl strategol - "gweithio 'ar' y busnes ac nid 'yn' y busnes". Mae Rhaglen Arwain Twf ION yn annog dirprwyo’r gwaith rheoli o ddydd i ddydd i weithlu grymus a medrus y gellir ymddiried ynddo, er mwyn i berfformiad strategol gael ei yrru ar bob lefel o'r sefydliad.

Dyfarniad ILM ac ardystiad DPP

Mae’r rhaglen yn cynnig Dyfarniad Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth i gynrychiolwyr

Mae'r rhaglen hefyd wedi ei hardystio ar gyfer 70 awr o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus

I weld prisiau ar gyfer ein cyrsiau, cliciwch yma.

Strwythur rhaglen

 • 3 sesiwn hyfforddi unigol

 • Cyfnewid gwybodaeth am arweinyddiaeth (gyda phartner o'r Cohort)

 • Dosbarthiadau meistr gyda digon o gyfle i gymryd rhan

 • Setiau dysgu gweithredol

 • Cynllun datblygiad personol a dyddiadur myfyriol

 • Cymorth dysgu gan diwtoriaid ac ar-lein

 • Ymweliad dilynol â'r safle ymhen 3 mis gan y tîm hwyluso

Diwrnod sylfaen
Deall y daith at arweinyddiaeth effeithiol
3 Mawrth 202009:00 - 17:00TBC
Digwyddiad Dysgu
2 ddiwrnod
6-7 Hydref 202009:00 - 17:00TBC
Arwain eich Hunan
Proffil DISC a Deallusrwydd Emosiynol
17 Tachwedd 202009:00 - 17:00TBC
Arwain pobl
Sut rydyn ni’n gweithio gyda phobl
8 Rhagfyr 202009:00 - 17:00TBC
Arwain pobl
Diwylliant a Gwerthoedd
12 Ionawr 202109:00 - 17:00TBC
Arwain Sefydliadau
Perfformio drwy Bobl
23 Chwefror 202109:00 - 17:00TBC
Arwain Twf
Arwain Newid
9 Mawrth 202109:00 - 17:00TBC
Y Daith Ddysgu Fyfyriol
TBC
13 Ebrill 202109:00 - 17:00TBC

Cofrestru

Cysylltwch â ni os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth.

What is five + 4

DIOLCH!


Mae eich neges e-bost wedi ei anfon .

 

ION leadership 7h

So what's been interesting and inspiring Team ION this week? #FridayFootnote bit.ly/2AGFEIh pic.twitter.com/dUAVD6E8NM