Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk

Shaun Welsh, Cyfarwyddwr Masnachol, Trojan Construction Management

Shaun Welsh, Cyfarwyddwr Masnachol, Trojan Construction Management
Ffeithiau Allweddol

“Er bod gennym sylfaen a gwybodaeth wych mewn adeiladu, nid oeddem yn gwybod llawer am fusnes neu redeg cwmni. Galluogodd y cwrs i mi gymryd cam yn ôl ac edrych ar fy musnes yn wrthrychol. Ers dechrau’r cwrs, mae ein cwmni wedi gweld twf mewn trosiant ac elw, ac rydym wedi cyflogi rhagor o staff er mwyn rhoi gweithdrefnau gwell ar waith sy’n gwneud bywydau pob un ohonom yn hawsach o lawer.”

http://www.trojan-cml.com/