Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Rachael Wheatley, Cyfarwyddwr, Waters Creative Ltd

Rachael Wheatley, Cyfarwyddwr, Waters Creative Ltd
Ffeithiau Allweddol

Enw'r Cynrychiolydd: Rachael Wheatley
Safle: Cyfarwyddwr
Enw'r Cwmni: Waters Creative Ltd
Lleoliad: Abertawe
Sector: Dylunio Creadigol

Proffil y Cwmni

Mae Waters Creative yn stiwdio farchnata, gyfathrebu a dylunio, sy’n ymroddedig i integreiddio strategaethau busnes cleientiaid gydag effaith greadigol mewn ffordd ysbrydoledig a chofiadwy. Syniadau gweledigaethol, creadigrwydd eithriadol, meddwl strategol, gwasanaeth personol ac agwedd “gallu gwneud” yw’r nodweddion y mae’r cwmni wedi sefydlu ei enw da arnynt, dros y blynyddoedd. Mae cymhwyso effaith weledol at gysyniadau busnes sy’n cael eu llywio gan y farchnad, a chyflwyno atebion sy’n ysgogi’r meddwl ac yn creu effaith, yn cyfleu’r neges a ddymunir, ac yn hybu canlyniadau.

Mae tîm Waters Creative yn brofiadol iawn ym mhob maes marchnata, cyfathrebu, dylunio creadigol, dylunio gwefannau a chynllunio deunyddiau argraffedig.

Her

Roeddwn wedi ymdrwytho yn y busnes ac yn weithgar iawn, ac roedd y cwmni’n gwneud yn dda iawn, ond sylweddolais nad oeddwn yn treulio digon o amser ar ddatblygu’r busnes. Roeddwn yn rheoli’r hyn oedd yn digwydd bob dydd/wythnos yn hytrach nag ystyried y busnes yn strategol, yn fewnol ac yn allanol. Roedd angen i mi neilltuo amser i wneud beth sy’n wirioneddol bwysig ar gyfer datblygiad a thwf y busnes yn y dyfodol.

Taith

Mynychais bob un o sesiynau LEAD. Yn fy marn i, os ydych wedi ymrwymo i fynychu cwrs, dylech wneud y mwyaf ohono, a bod yn bresennol ym mhob sesiwn. Penderfynais hefyd y byddwn yn dewis rhywbeth o bob sesiwn i’w weithredu yn y swyddfa - gallai fod yn rhywbeth ymarferol, syniad/cysyniad, cyngor, neu unigolyn neu sefydliad cyswllt. Felly, byddai’r cwmni cyfan yn elwa ar y cwrs mewn modd anuniongyrchol. Mae ein carfan yn cwrdd yn fisol o hyd i barhau â’n Setiau Dysgu Gweithredol. Nid yn unig mae fy ngharfan yn ffrindiau da iawn, ond maen nhw hefyd yn rhwydwaith o gydweithwyr busnes yr wyf yn ymddiried ynddynt, fy seinfwrdd a’m cymhelliad i lwyddo.

Effaith

I mi, mae effaith LEAD Cymru yn canolbwyntio ar bobl. Yn bersonol, rwyf wedi datblygu cymaint fel unigolyn, ac rwyf bellach yn deall fy rôl yn y busnes yn fwy trylwyr, beth mae’r tîm yn ei ddisgwyl oddi wrthyf, a phwysigrwydd grymuso’r tîm trwy annog eu cyfraniad o ran syniadau a phenderfyniadau busnes. Yn y bôn, defnyddio sgiliau fy nhîm, a phwysigrwydd cael cyfeiriad sy’n cael ei gyfleu’n glir ar gyfer y busnes cyfan.
Effaith amlwg LEAD yw’r cynnydd yn nifer y bobl rydym yn eu cyflogi. Effaith fwy cynnil yw’r ffordd rydym yn cynnal ein hunain, y ffordd rydym yn gweithio ac, o ganlyniad, y canfyddiad ohonom.

www.waters-creative.co.uk/

ION leadership 14h

Join ION team members @AdamFairbank and @suzepj this Thursday for our weekly ION Open Doors virtual networking ses… twitter.com/i/web/status/1…