Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Hannah Robinson, Steve Robinson Glass Ltd - ex cynadleddwr LEAD Cymru

Hannah Robinson, Steve Robinson Glass Ltd - ex cynadleddwr LEAD Cymru
Ffeithiau Allweddol

Enw'r Cynrychiolydd: Hannah Robinson
Safle:
Enw'r Cwmni: Steve Robinson Glass Ltd
Lleoliad:
Sector:

Proffil y Cwmni

Mae Steve Robinson Glass yn fusnes celf a dylunio gwydr cyfoes, sy’n arbenigo mewn cefnfyrddau gwydr, paneli gwydr pensaernïol a darnau gwydr addurnol, unigryw o ansawdd uchel, wedi’u gwneud â llaw.

Her

Ar ôl tyfu ein busnes yn raddol, ond eithaf araf am 10 mlynedd, roeddem yn argyhoeddedig ein bod ni ond wedi crafu wyneb ein marchnad bosibl, ac nid oeddem yn deall beth y gallem ei wneud yn wahanol i dyfu’r busnes yn fwy sylweddol.

Taith

Bu bron i mi beidio â derbyn y cynnig o le ar raglen LEAD, gan yr oeddwn o’r farn nad oedd gennyf amser yn rhydd o’r busnes. Fodd bynnag, o fewn yr wythnos gyntaf o ddechrau, roeddwn yn gwybod fy mod i wedi gwneud y penderfyniad cywir, ac nid oedd fel unrhyw gwrs neu weithdy busnes arall yr oeddwn wedi’i fynychu o’r blaen. Mae’n swnio fel ystrydeb, ond mae wir yn caniatáu i chi weithio AR eich busnes, nid YN eich busnes yn unig; cymryd cam yn ôl a gwerthuso’r ffordd rydych yn gwneud pethau, pam eich bod chi’n eu gwneud nhw, a beth y gallech ei wneud yn wahanol. Rydych yn elwa ar yr ymdrech rydych yn ei rhoi i’r rhaglen, ac mae gwerth gwneud yr ymdrech i fynychu pob sesiwn.

Effaith

Cefais nifer o syniadau yn ystod y rhaglen. Roedd un o’r rhai mwyaf arwyddocaol wedi deillio o’r dosbarth meistr ar Frandio, pan sylweddolais, er ein bod ni’n gwybod y gallai ein brandio fod llawer yn well, nad oeddem wedi llawn werthfawrogi'r effaith yr oedd hyn yn ei gael. Rydym ni wedi dechrau ymarfer ail-frandio cyflawn gan ddefnyddio asiantaeth greadigol, a fydd yn golygu y byddwn o leiaf yn gosod ein hunain yn gywir o ran ein marchnad darged. Dylem fod wedi gwneud hyn flynyddoedd yn ôl! Yr ail brif effaith a gafwyd oedd o ganlyniad i’r ymarfer proffilio tîm a gynhaliom, gan ddefnyddio system Belbin. Eto, roedd yn rhywbeth yr oeddem yn ymwybodol ohono, ond erioed wedi’i weithredu. Rydym ni nawr wedi amlygu bwlch sgiliau mawr yn ein tîm, ac wedi recriwtio aelod newydd o staff gyda’r nodweddion cywir i gyflawni’r rôl hon yn llwyddiannus.

ION leadership 3h

Our #leadership development specialist @TMilesB will be speaking on the @FSBSouthWales stand at today's… twitter.com/i/web/status/1…