Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Denise Lardner, Cyfarwyddwr, Cleaner Care Ltd

Denise Lardner, Cyfarwyddwr, Cleaner Care Ltd
Ffeithiau Allweddol

“Mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod ychydig yn amheus i ddechrau, ond rwyf mor falch penderfynais gymryd rhan - dyma yw’r peth gorau rwyf wedi’i wneud ers amser maith. Ar ôl rhedeg fy musnes fwy neu lai ar fy mhen fy hunan am bron i 9 mlynedd, teimlais ychydig yn flinedig. Roedd y rhaglen hon yn agoriad llygad, profiad bywhaol, gwych, anhygoel.”

http://www.cleanercare.co.uk/

ION leadership 15h

Everybody learns in different ways. Join @TMilesB next week to:👉Identify different ways you and your team learn 👉… twitter.com/i/web/status/1…